If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:41

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за нива на значимост, които се обозначават с гръцката буква алфа и ще говорим за две неща, различните заключения, които можеш да направиш, въз основа на различните нива на значимост, които може да поставиш и също защо е важно да определиш нивата на значимост предварително, преди да проведеш експеримент и да пресметнеш р-стойностите, за, честно казано, етични цели. За да ни помогне с това, нека разгледаме един сценарий ето тук, който ни казва: "Рахим чул, че въртенето, за разлика от хвърлянето на пени, увеличава вероятността над 50% пенито да се падне ези." Ако това е вярно, то е доста удивително. "Той изпробвал това като въртял 10 различни пенита, 10 пъти всяко." Тоест това ще са 100 завъртания. "Хипотезите му били:" Нулевата му хипотеза е, че чрез въртене частта не се променя от тази при въртенето, и все още е 50%, а алтернативната му хипотеза е, че чрез въртене частта ези е по-голяма от 50%, "където р е реалната част завъртания, при които едно пени ще се падне с ези нагоре." "В 100-те му завъртания, пенито паднало с ези нагоре при 59 завъртания. Рахим пресметнал, че статистическата характеристика" – това тук е частта от извадката – е 59 от 100 били ези, така че това е 0,59 или 59/100 и "той имал свързана р-стойност от приблизително 0,036." Въз основа на този сценарий, ако предварително Рахим е апределил нивото си на значимост при 0,05, какви заключения би направил сега? Спри видеото и помисли как това може да е (или да не е) различно, ако той беше определил нивата си на значимост предварително при 0,01. Спри видеото и опитай да откриеш това. Нека първо си припомним какво представлява р-стойност. Можем да я приемем за вероятността да получим поне толкова голяма част от извадката, ако приемем, че нулевата хипотеза е вярна. Ако това е достатъчно ниско, ако е под някакъв праг, който е нашето ниво на значимост, тогава ще отхвърлим нулевата хипотеза. И в този сценарий виждаме, че 0,036, р-стойността ни наистина е по-малка от алфа. Тя наистина е по-малка от 0,05 и поради това ще отхвърлим нулевата хипотеза. Казано с обикновен език, отхвърлянето на нулевата хипотеза е отхвърляне на идеята, че реалната част завъртания, при което едно пени ще се падне ези, е 50%. И ако отхвърлиш нулевата хипотеза, можеш да каже, че това предполага, че алтернативната хипотеза, че реалната част завъртания, при които едно пени ще се падне ези, е по-голяма от 50%. А какво да кажем за ситуацията, при която нивото ни на значимост е било по-ниско? В тази ситуация нашата р-стойност, вероятността да получим тази статистическа характеристика на извадката, ако приемем, че нулевата хипотеза е вярна, в тази ситуация е по-голяма от или равна на – и в тази ситуация в частност е по-голяма – от прага ни, от нивото ни на значимост. И тук ще кажем, че не успяваме да отхвърлим нулевата хипотеза, така че не успяваме да отхвърлим това тук и то няма да ни помогне да предложим алтернативната си хипотеза. И поради разликата между това, което ще заключиш, въз основа на тази промяна в нивата на значимост, ето защо е много важно да определиш тези нива предварително, понеже можеш да си представиш каква е човешката природа – ако изследваш нещо, каквото и да е, искаш да имаш интересен резултат. Искаш да откриеш нещо, искаш да можеш да кажеш на приятелите си: "Ей, алтернативната ми хипотеза е възможна, можем да отхвърлим предположението, настоящето състояние. Намерих нещо, което направи нещата различни." Затова за изследователите е много изкушаващо да пресметнат р-стойностите и после да кажат: "Е, може би никой няма да забележи, ако после определя стойностите си на значимост, така че да са достатъчно високи, за да мога да отхвърля нулевата си хипотеза." Ако направиш това, то ще е много неетично. В бъдещи видеа ще започнем да мислим върху въпроса за това ако го правим предварително, ако предварително определяме нивото на значимост, как решаваме да определим прага. Кога трябва да е 1/100? Кога трябва да е 5/100? Кога трябва да е 10/100? Или кога трябва да е друга стойност?