If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:45

Видео транскрипция

Тук имаме въпрос за р-стойностите. "Ейви прочела статия, която казвала, че 6% от тийнейджърите са вегетарианци, но тя мисли, че процентът е по-висок при учениците в нейното училище. За да провери теорията си, Ейви направила случайна извадка от 25 ученици от нейното училище и 20% от тях били вегетарианци." Просто в този първи параграф са казани някои интересни неща. Това ни казва, че реалната част от генералната съвкупност, ако вярваме на тази статия, от тийнейджърите, които са вегетарианци, можем да кажем, че е 6%. За нейното училище има нулева хипотеза, че частта от учениците в училището ѝ, които са вегетарианци – това е в нейното училище, това е реалната част, нулевата хипотеза ще е същата като частта от тийнейджърите като цяло. Това ще е нулевата хипотеза. И можеш да видиш, че тя генерира алтернативна хипотеза, защото тя мисли, че процентът е по-висок за учениците в нейното голямо училище. Нейната алтернативна хипотеза ще е, че частта, показателят на реалната генерална съвкупност за нейното училище е по-голям от 6%. И за да видиш дали можеш да отхвърлиш нулевата хипотеза, или не, взимаш извадка и именно това е направила Ейви. Тя е взела случайна извадка от 25 ученици и пресметнала частта от извадката. И после ще откриеш каква е вероятността да получиш толкова висока или по-голяма част от извадката. Ако е по-ниска от даден праг, тогава ще отхвърлиш нулевата хипотеза. И тази вероятност наричаме р-стойност. р-стойността е равна на вероятността частта на извадката ти, както тя прави за учениците в нейното училище, да е по-голяма от или равна на 20%, ако приемеш, че нулевата хипотеза е вярна. Ако приемем, че реалната част в училището е 6% вегетарианци, но вземеш извадка от 25 ученици и получиш 20%, каква е вероятността да получиш 20% или повече за извадка от 25? Има много начини да подходиш към това, но изглежда тя използва симулация. "За да види колко е вероятно такава извадка да се получи само по случайност, Ейви извършила симулация. Тя симулирала 40 извадки от n=25 ученици от голяма генерална съвкупност, където 6% от учениците били вегетарианци. Тя записала частта вегетарианци във всяка извадка. Ето частите от всяка извадка от нейните 40 извадки." Тук при симулацията това е приблизително изчисление на извадковото разпределение на частите от всяка извадка, ако приемеш, че нулевата хипотеза е вярна. И по-долу казват: "Ейви иска да провери нулевата си хипотеза" която е, че реалната част в нейното училище е 6%, срещу алтернативната хипотеза, че реалната част в училището ѝ е по-голяма от 6%, "където р е реалната част от учениците в нейното училище, които са вегетарианци." И после ни питат: "Въз основа на тези резултати от симулацията, каква е приблизителната р-стойност на теста?" И казват: "Резултатът от извадката" – частта от извадката тук – "е бил 20%." Видяхме това ето тук. Ако приемем, че това е сравнително добро приблизително изчисление за извадковото разпределение на частите от всяка от извадките ни, тук има 40 точки информация, и при колко от тези извадки получаваме част от извадката, която е по-голяма от или равна на 20%? Можеш да видиш, че това тук е 20%, 20/100, и виждаш, че имаме 3 тук, които изпълняват условието ни. И това е 3 от 40. Ако мислим, че това е сравнително добро приблизително изчисление, тогава ще кажем, че р-стойността ни ще бъде приблизително 3/40, че ако реалната част от генералната съвкупност за училището е била 6%, ако нулевата хипотеза беше вярна, тогава приблизително 3 от всеки 40 пъти ще очакваш да получиш извадка с 20% или повече вегетарианци. И колко е 3/40? Да видим, ако умножа и числителя, и знаменателя по 2,5, това е приблизително равно на... казвам 2,5 за да преминем от 40 до 100 – и после 2,5*3 ще е 7,5. Ще кажем, че това е приблизително 7,5% и това е въпрос с множество отговори, и ако превъртим надолу, наистина виждаме приблизително 7,5% ето тук.