If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Примери за нулева хипотеза и алтернативна хипотеза

Примери как се съставя нулева и алтернативна хипотеза.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Казват ни: "Един собственик на ресторант инсталирал нова автоматизирана машина за напитки. Машината е настроена да налива средно 530 милилитра течност при настройка за среден размер . Собственикът подозира, че машината може да налива средно твърде много напитки. Решава да вземе извадка от 30 средни стойности на налети напитки, за да види дали средното количество е значително по-голямо от 500 милилитра. Кои са подходящите хипотези за проверка с теста за значимост?" И са ни дали четири варианта. Ще превъртя малко надолу, за да можеш да видиш всички варианти. Както винаги, спри видеото и виж дали можеш сам да решиш задачата. Нека сега го направим заедно. Нека си припомним какво е нулевата хипотеза и какво е алтернативната хипотеза. Един начин да гледаме на нулевата хипотеза – това е хипотезата, при която нещата се случват, както е очаквано. Понякога хората описват това като хипотеза "няма разлика". Често това е тъждествено твърдение, при което показателят на генералната съвкупност е равен на такава стойност, каквато хората предполагат, че ще се получи. Алтернативната хипотеза – това е твърдение, за което ако имаш доказателство да го подкрепиш, това би било новост. Казваш: "Ей, тук става нещо интересно." Има разлика. Така че в този контекст, при това "няма разлика", при нулевата хипотеза ще ни интересува показателя от генералната съвкупност и ще ни интересува средното количество напитка, налято при настройка за среден размер. Показателят от генералната съвкупност тук ще е средната стойност и средната стойност ще е равна на 530 милилитра. Понеже толкова се очаква да налее машината за напитки. И после алтернативната хипотеза – това е от което собственикът се страхува – е че средната стойност може да е по-голяма от това, по-голяма от 530 милилитра. Нека видим кой от вариантите представлява това? Първите два варианта говорят за част, но това всъщност е средното количество, за което говорим. Виждаме това тук горе. "Те решават да вземат извадка от 30 средни стойности на налети напитки за да видят дали средното количество..." – тук не говорят за части, говорят за средни стойности и в този случай говорим за изчисляването на показателя от генералната съвкупност, на средната стойност на генералната съвкупност, за каква количество напитка бива налята при тази настройка. И това изглежда е това ето тук. Само тези две се занимават със средната стойност. И разликата между това и това е, че това, че средната стойност е по-голяма от 530 милилитра, а това наистина е нещото, от което собственикът се бои. Това тук, тази алтернативна хипотеза, е, че машината налива средно по-малко от 530 милилитра, но не от това се страхува собственикът. И това не е видът новост, за която опитваме да намерим доказателство. Така че определено ще избера вариант С. Нека направим друг пример. "Националната фондация по съня препоръчва тийнейджърите от 14 до 17 години да спят поне 8 часа всяка нощ, за да поддържат здравето и красотата си. Един клас по статистика в голяма гимназия подозира, че учениците в училището спят средно по-малко от 8 часа. За да проверят теорията си, те направили случайна извадка от 42 ученика и ги попитали колко часа спят на нощ. Средната стойност от тази извадка... Средната стойност от извадката е 7,5 часа. Това е тяхната алтернативна хипотеза." "Средното количество часове, през които учениците от тяхното училище спят на нощ е... Какъв е подходящият край на тяхната алтернативна хипотеза?" Спри видеото и виж дали можеш да помислиш върху това. Нека първо помислим за добра нулева хипотеза. Нулевата хипотеза е... "ей, тук няма нищо ново" – тоест всичко е така, както хората винаги са приемали, че е. И нулевата хипотеза тук е, че учениците спят поне 8 часа на нощ. И това ще е... помни, интересува ни генералната съвкупност от ученици. Интересува ни генералната съвкупност от ученици в училището. И ще кажем, че нулевата хипотеза е че показателят за учениците в това училище, средната стойност на количеството сън, е по-голям от или равен на 8 часа. И добра насока за алтернативната хипотеза е когато видиш нещо такова, където казват "клас по статистика в голяма гимназия подозира", тоест те подозират, че нещата може да са различни от това, което хората винаги са предполагали или което е добро за учениците. Те подозират, че учениците в тяхното училище спят средно по-малко от 8 часа. Те подозират, че показателят на генералната съвкупност, средната стойност на генералната съвкупност, за училището им е по-малко от 8 часа. И ако искаше да напишеш това с думи, средното количество часове, през които учениците в училището им спят на нощ е по-малко от 8 часа. Едно нещо, за което да внимаваш – искаш да се увериш, че взимаш правилния показател. Той често е средната стойност на генералната съвкупност. Понякога е частта от генералната съвкупност. Но друго нещо, което понякога затруднява хората, което понякога обърква хората, е че измерваме... е че пресмятаме една статистическа характеристика от една извадка. Тук изчисляваме средната стойност на извадката, но статистическите характеристики на извадката не са това, което трябва да е включено в хипотезите. Хипотезите са твърдения за генералната съвкупност, която те интересува, тук генералната съвкупност е учениците в гимназията.