If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 4: Тест за средното на генералната съвкупност

Условия за t-тест относно средно аритметична стойност

Задача

Гимназия Уест е голяма гимназия с над 2000 ученици. Училището изисква на учениците да бъдат дадени средно 3,5 часа домашни работи всяка вечер. Училищният борд смята, че на учениците се дават по-малко домашни работи, така че взимат случайна извадка от 50 ученици от гимназия Уест, за да определят дали има убедително доказателство, което да подкрепи подозрението им. Продължителността на домашната работа в извадката е силно изкривена надясно.
Училищният борд иска да използва данните от извадката, за да проведе t тест за средната стойност.
Кои условия за извършване на този вид тест е изпълнила извадката им?
Избери всички правилни отговори: