If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Статистика и вероятности

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 4: Тест за средното на генералната съвкупност

Изчисляване на P-стойност чрез t-тест за средно аритметично

Може да ти трябва(т): t таблица

Задача

Емели проверявала H0:μ=15 и Ha:μ<15 с извадка от 10 наблюдения. Нейната тестова статистическа характеристика била t=2,77. Приеми, че условията за извод били изпълнени.
Каква е подходящата Р-стойност за теста на Емили?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?