If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 4: Тест за средното на генералната съвкупност

Изчисляване на t-критерий при t-тест за средно аритметична стойност

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Гимназия Сейнт Уест изисква на учениците да бъдат дадени средно 2,5 часа домашни всяка вечер. От училищния борд смятат, че средното количество време на вечер не е 2,5 часа, така че решават да направят случайна извадка от 16 ученици, за да видят дали има убедително доказателство, което да подкрепи подозрението им. От борда намират, че на учениците в извадката са били дадени 2,8 часа домашни на вечер със стандартно отклонение от 0,8 часа.
От борда искат да използват тези данни от извадката, за да проведат t тест за средната стойност. Приеми, че всички условия за извод са били изпълнени.
Изчисли тестовата статистическа характеристика за теста им.
Може да закръглиш отговора си до два знака след десетичната запетая.
t=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi