If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Статистика и вероятности

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 4: Тест за средното на генералната съвкупност

Съставяне на хипотези за тест относно средно аритметична стойност

Задача

Един училищен съветник чул, че тийнейджърите спят средно 9 часа на нощ през уикенда. Съветникът иска да провери дали тази цифра е вярна за студентите в неговото училище, затова взел случайна извадка ученици и ги попитал за навиците им на сън през уикенда.
Нека μ представлява средното количество сън на учениците от това училище през една нощ от уикенда.
Кои от следните са подходящи хипотези за теста им за значимост?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?