If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 4: Тест за средното на генералната съвкупност

Сравняване на P-стойност от t-критерий и ниво на значимост

Пример, показващ как се сравнява P-стойност и ниво на значимост, за да се направи заключение от даден тест.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Джууд се интересува дали автоматичната машина в ресторанта му пълни питиетата до правилната количество. Той направил извадка, като напълнил пробно 20 питиета, за да тества своята нулева хипотеза, при която средната стойност за генералната съвкупност от цялото количество за всички питиета се равнява на 530 мл. на питие, съпоставена срещу алтернативна хипотеза, където мю е средната стойност, и средното количество е различно от 530 мл. Питиетата в извадката съдържат средно по 528 мл. със стандартно отклонение от 4 мл. От тези резултати е изведен критерия на значимост, при който t = –2,236 и стойността на P, която е приблизително 0,038. Приемаме, че условията за правилни изводи са изпълнени. Какво е подходящото заключение, ако нивото значимост на алфа = 0,05? И тук са ни предоставили няколко възможни отговора. И както винаги, съветвам те да спреш видеото и да провериш дали можеш да отгатнеш самостоятелно правилния отговор. Добре, нека погледнем сега заедно. Нека си припомним за какво става въпрос. Имаш някакво количество напитки и се интересуваш от средното количество. Имаш нулева хипотеза, която казва, че средното количество е 530 мл., но също има и алтернативна хипотеза, която казва, че не е 530 мл. За да тестваш твоята нулева хипотеза, правиш извадка. В този случай имаме извадка от 20 питиета. От тази извадка пресмяташ средното количество на извадката, а след това пресмяташ и стандартното отклонение на извадката. Това ни го показват точно тук. А след това, използвайки тази информация и големината на нашата извадка, ще можеш да сметнеш t-статистиката. Можем да сметнем t-статистиката. И след това, използвайки тази t-статистика, ще можеш да сметнеш P-стойността. А P-стойността представлява вероятността за получаване на резултат, поне толкова точен, колкото ако предположим, че нулевата хипотеза е вярна. И ако тази вероятност е по-ниска от нивото на значимост, тогава си казваме, че това е много малка вероятност. Тогава ще отхвърлим нулевата хипотеза, което ще ни насочи към алтернативната. Важното тук е да се сравни P-стойността, която се намира тук, и нивото на значимост. И както виждаме, че P = 0,038 е всъщност по-малко от 0,05. И заради това ние ще отхвърлим нулевата хипотеза. Ще отхвърлим нулевата хипотеза, което ще ни насочи към алтернативата, че средната стойност е различна от 530 милилитра. И ако погледнем нашите отговори, първият отговор казва да отхвърлим нулевата хипотеза. Това е силно доказателство, че средната величина е различна от 530мл. Да, този изглежда правилен. Тук се предполага, че има силно доказателство, че алтернативната хипотеза е вярна, а тя е тази ето там. Но нека прочетем и останалите, за да сме сигурни, че те не са верни. Този е също за отхвърляне на нулевата хипотеза. Това изглежда вярно засега. "Няма достатъчно доказателство, че средната величина е различна от 530мл." Не, определено първият е по-верен. "Не успява да отхвърли нулевата хипотеза." Не, ние отхвърляме нулевата хипотеза, защото нашата P-стойност е по-малка от нивото на значимост. "Не успява да отхвърли..." Не, това вече го отхвърлихме.