If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 4: Тест за средното на генералната съвкупност

Изграждане на хипотези за тест за значимост относно средно аритметична стойност

Пример за съставяне на хипотези за тест относно средно аритметична стойност.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Един експерт по контрол на качеството във фабрика за бутилиране на напитки взел случайна извадка бутилки от една партида и измерил количеството течност във всяка бутилка от извадката. Количествата в извадката имали средна стойност от 503 милилитра и стандартно отклонение от 5 милилитра. Те искали да проверят дали това е убедително доказателство, че средната стойност на количеството в бутилките от тази партида е различно от планираното количество от 500 милилитра. Нека мю е средната стойност на количеството течност във всяка бутилка от партидата. Запиши подходящи хипотези за теста им за значимост." За теста за значимост, който експертът по контрол на качеството провежда. Спри видеото и виж дали можеш да направиш това. Нека сега го направим заедно. Първо ще трябва да имаш две хипотези. Ще имаш нулева хипотеза и алтернативна хипотеза. Нулевата хипотеза ще е хипотеза за показателя на генералната съвкупност, който те интересува, и тя ще приеме, един вид, настоящето състояние. Тук няма нищо ново. Показателят, който ни интересува, е средната стойност на количеството течност в бутилките от партидата. Така че това тук е мю. И това ще е предположението, че тук няма нищо ново. Тоест че това ще е 500 милилитра. Това е планираната стойност. Логично е да кажем, че нулевата хипотеза прави каквото се предполага да прави, като при нея истинската средна стойност за партидата ще е планираната стойност, която е 500 милилитра. Някой може да каже: "Те не казаха ли, че количествата в извадката са имали средна стойност от 503 милилитра? Защо това не е 503?" Помни, хипотезата ти ще е за показателя на генералната съвкупност. Предположението ти за показателя на генералната съвкупност. Тези 503 милилитра тук, това е статистическа характеристика за извадката. Това е средната стойност на извадката, която се опитва да изчисли това нещо ето тук. Когато извършваме теста за значимост, ние ще използваме тези 503 милилитра. Ще помислим за... каква е вероятността да получим статистическа характеристика на извадката, средна стойност на извадката, която е толкова или повече отдалечена от приетата средна стойност, ако приемем, че нулевата хипотеза е вярна. И ако тази вероятност е под някакъв праг, нашето ниво на значимост, тогава отхвърляме нулевата хипотеза и това ще предложи алтернативната. Но ако просто опитваме да генерираме или да напишем хипотези, това ще е нулевата хипотеза. А алтернативната хипотеза е че истинската средна стойност за партидата е нещо различно от 500 милилитра.