If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 3: Тестове за проверка на съотношенията в генералната съвкупност

Условия при z-тест за съотношенията в генералната съвкупност

Задача

Муса видял реклама по телевизията, която твърдяла, че 9 от 10 зъболекари препоръчват използване на специфична марка дъвка. Той подозирал, че реалната част всъщност била по-ниска, така че взел
от 50 зъболекари и ги питал дали препоръчват използването на тази марка дъвка, или не. Той иска да използва данните от извадката, за да провери H0:p=0,9 и Ha:p<0,9, където р е частта от всички зъболекари, които препоръчват тази марка дъвка.
Кои условия за извършване на този вид тест е изпълнила извадката на Муса?
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?