If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 3: Тестове за проверка на съотношенията в генералната съвкупност

Изчисляване на Р-стойност при z-тест за съотношенията в генералната съвкупност

Задача

Един мениджър на кампания за политически кандидат пуснал поредица реклами, критикуващи противниковия кандидат в предстоящи избори. Противниковият кандидат преди имал подкрепата на 45% от гласоподавателите, така че мениджърът иска да провери H0:p=0,45 и Ha:p<0,45, където р е частта гласоподаватели, които подкрепят противниковия кандидат.
След пускането на рекламите, мениджърът на кампанията взел случайна извадка от 500 гласоподаватели и открил, че 200 от тях подкрепяли противниковия кандидат.
Кое от следните представлява р-стойността за техния тест?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?