If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 3: Тестове за проверка на съотношенията в генералната съвкупност

Записване на хипотези за тест за значимост относно съотношенията (частите, на които се дели) в генералната съвкупност

Задача

Аманда прочела доклад, в който се казвало, че 49% от учителите в САЩ били членове на синдикат. Тя иска да провери дали това е вярно за учителите в нейния щат, така че ще вземе случайна извадка от тези учители и ще види какъв процент от тях са членове на синдикат.
Нека р представлява частта от учителите в нейния щат, които са членове на синдикат.
Кои от следните са подходящи хипотези за теста ѝ за значимост?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?