If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 3: Тестове за проверка на съотношенията в генералната съвкупност

Изграждане на хипотези за тест за значимост относно съотношенията (частите, на които се дели) в генералната съвкупност

Изграждане на хипотези за тест за значимост относно съотношенията (частите, на които се дели) в генералната съвкупност.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Казват ни: "Аманда чете доклад, който казва, че 49% от учителите в Съединените щати са членове на трудов съюз. Тя иска да провери дали това е достоверно за учителите в нейния щат, така че ще вземе случайна извадка от тези учители и ще види какъв процент от тях са членове на трудов съюз. Нека р представлява частта от учителите в нейния щат, които са членове на трудов съюз. Запиши подходящи хипотези за нейния тест за значимост." Спри видеото и виж дали можеш да направиш това. Нека го направим заедно. При този тест за значимост искаме да поставим нулева хипотеза и алтернативна хипотеза. Нулевата хипотеза е хипотезата, че "тук няма нищо ново", че всичко е както очакваш да е, така че ако четеш доклад, който казва, че 49% от учителите в Съединените щати са членове на трудов съюз, тогава ще е логично да кажем, че нулевата хипотеза ще е че, същият процент учители в щата ѝ са членове на трудов съюз. Така че този процент, тази част е р, така че това ще е нулевата хипотеза, че частта в щата ѝ също е 49% И каква ще е алтернативната? Алтернативната е, че частта в щата ѝ не е 49%. Тоест че тук ще има нещо ново, ще има нещо интересно за докладване, има нещо различно в нейния щат. И как тя ще използва това? Ще вземе извадка от учителите в щата ѝ, ще намери частта на извадката, ще намери вероятността да получи тази част от извадката, ако приемем, че нулевата хипотеза е вярна. Ако тази вероятност е по-ниска от даден праг, който тя трябва да е поставила предварително, нейното ниво на значимост, тогава тя ще отхвърли нулевата хипотеза, което ще предложи алтернативната хипотеза. Но нека направим друг пример. "Според много голяма анкета през 2015 около 90% от домовете в Калифорния са имали достъп до интернет. Изследователите на пазара искат да проверят дали тази част сега е по-висока, така че взимат случайна извадка от 1000 домове в Калифорния и намират, че 920 или 92% от домовете в извадката имат достъп до интернет. Нека р представлява частта от домовете в Калифорния, които имат достъп до интернет. Напиши подходящи хипотези за техния тест на значимост." Отново, спри видеото и виж дали можеш да разбереш това. Отново, искаме да имаме нулева хипотеза и искаме да имаме алтернативна хипотеза. Нулевата хипотеза е че тук няма нищо ново и тя ще каже, че това е един вид настоящето състояние. Че частта от хората, които имат интернет, все още е същата като при последното проучване. Все още е 90% и мога да запиша 90% или 0,9 ето тук. Някой може да се изкуши да постави 92% тук, но е много важно да се осъзнае, че 92% е частта от извадката, това е статистическата характеристика на извадката. Когато пишем тези хипотези, това са хипотези за истинския показател. Каква е истинската част на домовете в Калифорния, които сега имат интернет? Това е за истинската част. И алтернативната хипотеза е че сега това е по-голямо от 90% или мога да кажа, че е по-голямо от 0,9 и можеш да напиша 90% или 0,9 тук. И този въпрос просто са го написали така, че да те объркат, за да те накарат да мислиш, че може би трябва да използваш това 92% някак. И отново, как ще използват тези хипотези? Те ще вземат извадката, в която са получили, че 92% от домовете в извадката, са имали достъп до интернет. Това ето тук е частта от извадката ми. И после ще намерят каква е вероятността да получим тази част от извадката за този размер извадка, ако приемем, че нулевата хипотеза е вярна. Ако тази вероятност да получим това е под прага, под алфа, под нивото ни на значимост, тогава ще отхвърлим нулевата хипотеза, което ще предположи алтернативната хипотеза.