If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Обобщаване на количествени данни

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Упражнения
Изчисляване на средната стойност: представяне на даннитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на медиана: представяне на даннитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Последствия от преместване, добавяне и премахване на данниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на липсваща стойност при дадена средна стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Въпроси за медиана и размахОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Упражнения
Създаване на диаграма тип кутияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на диаграма тип кутияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Тълкуване на квартилиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на отдалечените стойностиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1700 точки за майсторство!

За този урок

Този модул обхваща често срещаните мерки за центъра като средна стойност и медиана. Също така ще се научим да измерваме разсейването или променливостта със стандартно отклонение и интерквартилен размах и ще използваме тези идеи, за да определим кои данни могат да бъдат определени като отдалечени стойности.