Обобщаване на количествени данни

Упражнения

Изчисляване на средната стойност: представяне на даннитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на медиана: представяне на даннитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Последствия от преместване, добавяне и премахване на данниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на липсваща стойност при дадена средна стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Въпроси за медиана и размахОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Създаване на диаграма тип кутияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на диаграма тип кутияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Тълкуване на квартилиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на отдалечените стойностиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Този модул обхваща често срещаните мерки за центъра като средна стойност и медиана. Също така ще се научим да измерваме разсейването или променливостта със стандартно отклонение и интерквартилен размах и ще използваме тези идеи, за да определим кои данни могат да бъдат определени като отдалечени стойности.