If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Идентифициране на отдалечените стойностти с правилото 1,5хИКР

Отдалечена стойност е точка информация, която лежи извън общия модел на едно разпределение.
Разпределението по-долу показва резултатите от шофьорски тест на 19 кандидати. Колко отдалечени стойности виждаш?
Някои хора може да кажат, че има 5 отдалечени стойности, но други може да не се съгласят и да кажат, че има 3 или 4 отдалечени стойности. Статистиците са разработили много начини за идентифициране на това кое трябва да се нарича отдалечена стойност и кое не.
Често използвано правило казва, че една точка информация е отдалечена стойност, ако е с повече от 1,5ИКР над третия квартил или под първия квартил. С други думи, ниските отдалечени стойности са под Q11,5ИКР, а високите отдалечени стойности са над Q3+1,5ИКР.
Нека изпробваме това с горното разпределение.

Стъпка 1) Намираш медианата, квартилите и интерквартилния размах

Това е списъкът на 19-те резултата.
5, 7, 10, 15, 19, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25
Колко е медианата?
медиана=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Колко е първият квартил?
Q1=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Колко е третият квартил?
Q3=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Колко е интерквартилният размах?
ИКР=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Стъпка 2) Пресметни 1,5ИКР под първия квартил и провери за ниски отдалечени стойности.

Задача а
Изчисли Q11,5ИКР
Q11,5ИКР=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

задача б
За колко точки информация можем да кажем, че са ниски отдалечени стойности?
Избери един отговор:

Стъпка 3) Изчисли 1,5ИКР над третия квартил и провери за високи отдалечени стойности.

Задача а
Изчисли Q3+1,5ИКР
Q3+1,5ИКР=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

задача б
За колко точки информация можем да кажем, че са високи отдалечени стойности?
Избери един отговор:

Бонус: Показване на отдалечени стойности в диаграми тип "кутия с мустаци"

Диаграмите тип "кутия с мустаци" често показват отдалечените стойности като точки, които са отделени от останалата част на диаграмата.
Това е диаграма тип "кутия с мустаци" на разпределението отгоре, която не показва отдалечените стойности.
Това е диаграма тип "кутия с мустаци" на същото разпределение, която показва отдалечени стойности.
Забележи как отдалечените стойности са показани като точки и "мустакът" трябваше да се промени. "Мустакът" се удължи до най-далечната точка в набора данни, която не беше отдалечена стойност, която е 15.
Това отново е оригиналният набор данни за сравнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.