If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 3

Урок 2: Още за средна стойност и медиана

Въпроси за медиана и размах

Задача

Медианата на броя асове, изпълнени от 7 играча в даден волейболен сезон, е 5. Размахът на броя асове, изпълнени от тези играчи в дадения сезон, е 4.
Определи дали следното твърдение е вярно, грешно или нямаме достатъчно информация.
Никой от играчите не е отбелязал повече от 8 аса.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?