If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на Средно абсолютно отклонение (САО)

Средно абсолютно отклонение

Средното абсолютно отклонение на един набор данни е средно аритметичното разстояние между всяка точка данни и средната стойност. То ни дава идея за променливостта на набора данни.
Ето как се изчислява средно абсолютното отклонение.
Стъпка 1: Изчислява се средната стойност.
Стъпка 2: Пресмята се колко отдалечена е средната стойност от всяка точка информация, като се използват положителни разстояния. Те се наричат абсолютни отклонения.
Стъпка 3: Събират се тези отклонения.
Стъпка 4: Разделя се полученият сбор на броя точки информация.
Следването на тези стъпки в примера по-долу е вероятно най-добрият начин да се учи за средното абсолютно отклонение, но ето един по-формален начин да се запишат стъпките във формула:
САО=|xix¯|n

Пример

На Ерика ѝ харесва да публикува снимки на котката си онлайн. Ето колко "харесвания" са получили последните 6 снимки:
10, 15, 15, 17, 18, 21
Намери средното абсолютно отклонение.
Стъпка 1: Изчислява се средната стойност.
Сборът на данните е общо 96 харесвания и има 6 снимки.
средна стойност=966=16
Средната стойност е 16.
Стъпка 2: Изчислява се разстоянието между всяка точка информация и средната стойност.
Точка информацияРазстояние от средната стойност
10|1016|=6
15|1516|=1
15|1516|=1
17|1716|=1
18|1816|=2
21|2116|=5
Стъпка 3: Събират се разстоянията.
6+1+1+1+2+5=16
Стъпка 4: Разделя се полученият сбор на броя точки информация.
САО=1662,67 харесвания
Средно харесванията за всяка снимка са отдалечени от средната стойност с около 3 харесвания.
Искаш да научиш повече за средно абсолютно отклонение? Гледай това видео.

Задача за упражнение

Следната таблица показва броя лимони, които растат на лимоновото дърво на Мери всеки сезон.
СезонБрой лимони
Зима3
Пролет15
Лято21
Есен13
Намери средното абсолютно отклонение (САО) на този набор данни.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
лимони

Искаш да се упражниш с още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.