If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Размах и среда на размаха

Размахът е разликата между най-големите и най-малките числа. Средата на размаха е средната стойност на най-голямото и най-малкото число. Упражни се с тази задача. Създадено от Сал Кан и Технологичния институт в Монтерей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Намери размаха и средата на размаха на даденото множество числа. И това, което по същество ни показва размахът, е какъв е обхватът между тези числа. Начинът, по който се изчислява, е като вземем разликата между най-голямото и най-малкото от тези числа. Ако погледнем най-голямото от тези числа... Ще го оградя с виолетово, това изглежда е 94. 94 е по-голямо от всяко друго число тук. Т.е. то е най-голямото от числата. И от него искаме да извадим най-малкото число. А най-малкото число в нашето множество е 65. Ограждам го в зелено. Сега изваждаме 65 от 94 и това е равно на... Ако това беше 95 минус 65, щяхме да получим 30. 94 е с едно по малко от 95, т.е. имаме 29. Колкото по-голямо е числото, толкова по-разпръснати са числата. Толкова по-голяма е разликата между най-голямото и най-малкото число. Колкото по-малка е разликата, толкова по-сбити са числата. Това е размахът. Средата на размаха е начин да мислим за връзка с централните тенденции. до някаква степен прилича на намиране на средата. За да намериш средата на размаха, трябва да намериш средната стойност на най-голямото и най-малкото число от множеството. Тук говорим за разлика. Средата на размаха ще бъде средното на тези две числа. Така, 94 плюс 65, когато говорим за среда, за средно аритметично, ще разделим на две. 90 плюс 60 е равно на 150, 150 плюс 4 плюс 5 е равно на 159. 159 разделено на 2 е равно на: 150 разделено на 2, е 75, 9 разделено на 2, е 4,5, значи средата на размаха е 79,5. Това е единият начин за намиране на средното на тези числа. Другият е чрез смятане, намирайки медианата на числата. Това са размахът и средата на размаха.