If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Проверка на концепциите: Стандартно отклонение

Шест въпроса, които ще ти помогнат да разбереш по-добре стандартното отклонение.

Въведение

Въпросите по-долу са предназначени да ти помогнат да разсъждаваш по-задълбочено за стандартното отклонение и неговата формула.
За разлика от повечето въпроси в Кан Академия, някои от тези въпроси не са оценявани от компютър. Ще научиш най-много, ако опиташ да отговориш на всеки въпрос самостоятелно, преди да натиснеш "обясни".

Формулата (за справка)

Формулата за стандартно отклонение (СО) е
СО=|xx¯|2n
където означава "сбор на", х е стойност в набора данни, x¯ е средната стойност на набора данни и n е броят стойности в набора данни.

Част 1

Помисли върху простия набор данни {1,4,7,2,6}.
Как се променя стандартното отклонение, когато 7 се замени с 12?
Избери един отговор:

Как можем да видим това във формулата за стандартно отклонение?

Част 2

Възможно ли е да се създаде набор данни с 4 точки информация, който има стандартно отклонение от 0?
Избери един отговор:

Ако е възможно, направи го! Можеш ли да създадеш два различни набора данни? А три?

Част 3

Може ли стандартното отклонение да е отрицателно?
Избери един отговор:

Защо или защо не?
Подсказка: Помисли за формулата.

Част 4

Стандартно отклонение е мярка за разсейването в едно разпределение данни.
Какво мислиш, че означава отклонение?

Част 5

Това са формулите за стандартно отклонение (СО) и формулата за средно абсолютно отклонение (САО), и двете от които са мерки за разсейването:
СО=|xx¯|2n
САО=|xx¯|n
Какви са приликите между формулите? Какви са разликите?

Част 6

Това е формулата, която използваме за изчисляване на стандартно отклонение:
|xx¯|2n
Това е формулата, която статистиците използват:
(xx¯)2n
Еквивалентни ли са двете формули?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.