If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Стандартно отклонение на извадката и на генералната съвкупност

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Дадени са възрастите (в години) на 4 мечки в зоопарка:
5, comma, 4, comma, 6, comma, 39
Каква е средната възраст на мечките в зоопарка? Какво е стандартното отклонение? Закръгли отговора си с точност до десетите.
Средна възраст:
\quad
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
години
Стандартно отклонение:
\quad
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
години
Заседна ли?
Заседна ли?