Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Стандартно отклонение на извадката и на генералната съвкупност

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Дадени са възрастите (в години) на 4 мечки в зоопарка:
5,4,6,39
Каква е средната възраст на мечките в зоопарка? Какво е стандартното отклонение? Закръгли отговора си с точност до десетите.
Средна възраст:
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
години
Стандартно отклонение:
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
години