Тригонометрия

Започни

Въведение в тригонометричните отношения
Запознай се с новите си най-добри приятели: синус, косинус и тангенс.
Започни да учиш