Основно съдържание

Тригонометрични уравнения и тъждества

Учи
Въведение в аркуссинусаВъведение в аркустангенсаВъведение в аркускосинусаОграничаване на дефиниционните множества на функциите, за да ги направим обратимиДефиниционно множество и обхват на функцията обратен тангенсИзползване на обратни тригонометрични функции с калкулаторПреглед на обратните тригонометрични функции
Упражнения
Пресмятане на обратни тригонометрични функцииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Решаване на синусоидални уравнения от типа sin(x)=dРешаване на cos(θ)=1 и cos(θ)=-1
Упражнения
Решаване на синусоидални уравнения (основи)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Упражнения
Решаване на синусоидални уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Тригонометрична текстова задача: изчисляване на температураТригонометрични уравнения - преговор
Упражнения
Текстови задачи за синусоидални моделиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Преглед на тригонометричните тъждества за сбор на ъглиИзползване на тригонометричното тъждество за сбор на ъгли за функцията косинусИзползване на тригонометричното тъждество за удвоен ъгълДоказване на тъждеството за синус на сбор на ъглиДоказване на тъждеството за косинус на сбор на ъгли.
Упражнения
Използване на тъждествата за сбор на ъгли при тригонометрични функцииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Намиране на тригонометрични стойности чрез използване на тъждествата за сбор на ъгли.Използване на тригонометрични тъждества за сбор на ъгли: намиране на дължини на страниИзползване на тригонометрични тъждества за сбор на ъгли: преобразуване на изразиИзползване на тригонометрични тъждестваПрепратка към тригонометрични тъждества
Упражнения
Учи
Лице на триъгълник с тригонометрия: задача от АМИП (2003 AIME II задача 11)Трудна тригонометрична задача - площ на шестоъгълникТрудна тригонометрична задача: косинус на сбор от ъглиТрудна тригонометрична задача: аритметична прогресияТрудна тригонометрична задача: максимална стойностТрудна тригонометрична задача: няколко ограниченияТрудна тригонометрична задача: система от уравнения

За този урок

Научи как да решаваш тригонометрични уравнения и как да използваш тригонометрични равенства за решаване на различни задачи.