Основно съдържание

Тригонометрия с произволни триъгълници

Учи
Намиране на страна със синусовата теоремаНамиране на ъгъл със синусовата теоремаДоказване на синусовата теорема
Упражнения
Задачи за решаване на произволен триъгълник чрез синусовата теоремаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Намиране на страна с косинусовата теоремаНамиране на ъгъл с косинусовата теоремаДоказателство на косинусовата теорема
Упражнения
Задачи за решаване на произволен триъгълник чрез косинусовата теоремаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Тригонометрични текстови задачи: звездиСинусова и косинусова теореми - преговор
Упражнения
Текстови задачи с произволен триъгълникОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Научи как да ползваш тригонометрията, за да намираш страни и ъгли в произволен триъгълник.