Основно съдържание

Тригонометрия с правоъгълни триъгълници

Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 500 точки за майсторство!

За този урок

Научи основите на тригонометрията: Какво са синусите, косинусите и тангенсите? Как можеш да ги използваш, за да намериш страните и ъглите в правоъгълни триъгълници?