Основно съдържание

Тригонометрия с правоъгълни триъгълници

За този урок

Научи основите на тригонометрията: Какво са синусите, косинусите и тангенсите? Как можеш да ги използваш, за да намериш страните и ъглите в правоъгълни триъгълници?