If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстова задача с правоъгълен триъгълник

Сал решава задача по моделиране, в която намира необходимия ъгъл, за да стреля по зло извънземно. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Едно дребно, но страховито извънземно стои на върха на Айфеловата кула – на това място, ето тук. Айфеловата кула е висока 324 метра – означили са го тук. Извънземното заплашва да унищожи град Париж. Един мъж, агент от "Мъже в черно"... Тъкмо щях да кажа, че това може би е някакъв човек, облечен в черно. Агент от "Мъже в черно" стои на земята, на 54 метра от кулата, в дъното на площада. И така, на 54 метра от... можем да мислим, че е от средата на основата на Айфеловата кула, и е насочил лазерния си пистолет към извънземното. И така, това е той, насочил лазерния пистолет. Под какъв ъгъл трябва да стреля агентът с пистолета? Закръгли отговора си, ако е необходимо, до втория знак след запетаята. И така, ако тук начертаем правоъгълен триъгълник, то тази страна ("височината") на правоъгълия триъгълник е 324 метра. И тази страна ("ширината") тук е 54 метра. Този триъгълник е правоъгълен. Всъщност в задачата се пита каква е мярката на този ъгъл. Дадени са ни две неща: знаем дължината на срещулежащата на ъгъла страна; знаем и дължината на прилежащата на ъгъла страна. Коя тригонометрична функция борави със срещулежащата и прилежащата страна? Да си припомним тригонометричните тъждества. (на английски се помнят лесно със съкращенията soh-cah-toa) Синус е срещулежащ катет към хипотенуза. Косинус е прилежащ катет към хипотенуза. Тангенс е срещулежащ катет към прилежащ катет. Значи можем да твърдим, можем да запишем, че тангенс от (ъгъл) тита е равен на дължината на срещулежащия катет – 324 метра – върху дължината на прилежащия катет – върху 54 метра. Може би сега ще си кажеш: "Добре, това е добре. Кой ъгъл има тангенс, равен на 324/54? За да пресметнем лесно колко е този ъгъл, можем да използваме калкулатор. И ако използваме калкулатор, ще трябва да използваме функцията аркустангенс (обратната на тангенс). И така, може да пренапишем това, като използваме функцията аркустангенс – и понякога я изписваме като тангенс с горен индек с -1. Aркустангенс от тангенс от тита ще е равно на аркустангенс от 324/54, Нека да обясним какво наричаме аркустангенс. Буквално, търсим ъгъла, чийто тангенс е числото 324/54. Показва кой ъгъл има тангенс, равен на тангенса на ъгъл тита. Aко тук опростим записа, остава само тита. Тита е ъгълът, чийто тангенс е равен на тангенс от ъгъл тита. Получихме, че ъгъл тита е равен на аркустангенс от 324/54. Да повторим, функцията аркустангенс може да ти изглежда леко объркваща. Но тук говорим за такъв ъгъл, чийто тангенс е равен на 324/54. Това просто значи, че измежду всички ъгли ми трябва онзи ъгъл, чийто тангенс е равен на 324/54. По този начин ще намерим ъгъл тита. И така, да извадим калкулаторите си. И да кажем, че отговорът ни трябва да е в градуси. Просто предполагам, че по условие отговорът се търси в градуси. Нека се уверя, че е включен режимът на калкулатора ми за пресмятане в градуси. Ето оттук, включвам втория режим. В момента е на радиани. И така, да се уверя, че съм в режим градуси, за да получа отговора си в градуси. Сега излизам от менюто оттук. И нека натисна клавиша за аркустангенс – жълтият, ето тук – аркустангенс от 324 делено на 54 е равно на – трябваше да закръглим до втория знак след запетаята – 80,54 градуса. Значи ъгъл тита е 80,54 градуса. Под такъв ъгъл трябва да стреля лазерният пистолет, за да бъде спряно това ужасно извънземно.