If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Тригонометрични отношения - преговор

Преговори всичките шест тригонометрични отношения: синус, косинус, тангенс, котангенс, секанс и косеканс.

Какви са тригонометричните отношения?

sine, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equalsstart fraction, start color #11accd, start text, с, р, е, щ, у, л, е, ж, а, щ, space, к, а, т, е, т, end text, end color #11accd, divided by, start color #e07d10, start text, х, и, п, о, т, е, н, у, з, а, end text, end color #e07d10, end fraction
cosine, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equalsstart fraction, start color #aa87ff, start text, п, р, и, л, е, ж, а, щ, space, к, а, т, е, т, end text, end color #aa87ff, divided by, start color #e07d10, start text, х, и, п, о, т, е, н, у, з, а, end text, end color #e07d10, end fraction
t, g, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equalsstart fraction, start color #11accd, start text, с, р, е, щ, у, л, е, ж, а, щ, space, к, а, т, е, т, end text, end color #11accd, divided by, start color #aa87ff, start text, п, р, и, л, е, ж, а, щ, space, к, а, т, е, т, end text, end color #aa87ff, end fraction
c, t, g, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equalsstart fraction, start color #aa87ff, start text, п, р, и, л, е, ж, а, щ, space, к, а, т, е, т, end text, end color #aa87ff, divided by, start color #11accd, start text, с, р, е, щ, у, л, е, ж, а, щ, space, к, а, т, е, т, end text, end color #11accd, end fraction
\sec, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equalsstart fraction, start color #e07d10, start text, х, и, п, о, т, е, н, у, з, а, end text, end color #e07d10, divided by, start color #aa87ff, start text, п, р, и, л, е, ж, а, щ, space, к, а, т, е, т, end text, end color #aa87ff, end fraction
c, o, s, e, c, left parenthesis, angle, A, right parenthesis, equalsstart fraction, start color #e07d10, start text, х, и, п, о, т, е, н, у, з, а, end text, end color #e07d10, divided by, start color #11accd, start text, с, р, е, щ, у, л, е, ж, а, щ, space, к, а, т, е, т, end text, end color #11accd, end fraction
Искаш ли да научиш повече за синус, косинус и тангенс? Виж това видео.
Искаш ли да научиш повече за котангенс, секанс и косеканс? Виж тази статия.

Упражнения 1: синус, косинус и тангенс

Задача 1.1
  • Електричен ток
sine, left parenthesis, angle, B, right parenthesis, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • правилна дроб, като 1, slash, 2 или 6, slash, 10
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • неправилна дроб като 10, slash, 7 или 14, slash, 8
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
Използвай точен израз.

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Упражнения 2: котангенс, секанс и косеканс

Задача 2.1
  • Електричен ток
c, t, g, left parenthesis, angle, B, right parenthesis, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • правилна дроб, като 1, slash, 2 или 6, slash, 10
  • неправилна дроб като 10, slash, 7 или 14, slash, 8
Използвай точен израз.

Искаш ли да опиташ от задачи като тази? Виж това упражнение.