Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Намиране на страна в правоъгълни триъгълници с помощта на тригонометрията

Научи как да използваш тригонометричните функции, за да намериш неизвестна дължина на страна в правоъгълен триъгълник.
Можеш да използваш тригонометричните отношения, за да намираш неизвестни страни в правоъгълните триъгълници.

Нека да разгледаме един пример.

При даден ABC, намери AC.

Решение

Стъпка 1: Определи кое тригонометрично отношение да използваш.
Съсредоточи се върху ъгъл B, тъй като това е ъгълът, който е изрично зададен в чертежа.
Обърни внимание, че имаш дължината на хипотенузата и от теб се иска да намериш дължината на катета, срещулежащ на B. Тригонометричното отношение, което включва и двете страни, е синус.
Стъпка 2: Напиши уравнение, като използваш тригонометричната функция синус, и намери неизвестната страна.
sin(B)= срещулежащ катет  хипотенуза        Определи синус.sin(50)=AC6                       Замести.6sin(50)=AC                         Умножи и двете страни по 6.4,60AC                         Изчисли с калкулатор.

Да решим няколко практически примера.

Задача 1

Даден е DEF, намерете DE.
Закръгли отговора си до най-близката стотна.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 2

Даден е DOG, намери DG.
Закръгли своя отговор до най-близката стотна.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача 3

Даден е TRY, намери TY.
Закръгли своя отговор до най-близката стотна.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Задача с повишена трудност

В триъгълника по-долу, кое от следните уравнения може да се използва за намиране на z?
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.