If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Подготовка за разглеждане на правоъгълни триъгълници и тригонометрия

Упражнявай се да изчисляваш дължината на страните на правоъгълен триъгълник с питагоровата теорема, да преобразуваш изрази с квадратен корен и да чертаеш правоъгълни триъгълници в контекст. Всичко това ще те подготви за изучаването на правоъгълните триъгълници и тригонометрията.
Да си припомним някои понятия, които ще са ни полезни, когато разглеждаме правъгълни триъгълници в курса "Гимназиална геометрия". Тук ще дадем обобщение на всички понятия, заедно с примери, връзки към упражнения и информация защо съответното понятие е нужно в предстоящите уроци.
Тази статия включва само понятия, които са изучавани в предишните курсове. Има и понятия, които се изучават в настоящия курс и са важни за осмисляне на правоъгълните триъгълници и тригонометрията. Ако все още не си овладял/а въвеждащия урок за подобие на правоъгълни триъгълници, ти препоръчваме да го преговориш, преди да продължиш напред с раздела.

Питагорова теорема

Какво е това и за какво ще го използваме?

Питагоровата теорема гласи: a, squared, plus, b, squared, equals, c, squared, където a и b са дължините на катетите на правоъгълния триъгълник, а c е дължината на хипотенузата. Съгласно тази теорема, ако знаем дължините на кои две страни в един правоъгълен триъгълник, то ние можем да пресметнем дължината на третата страна. Правоъгълните триъгълници се срещат навсякъде — в призми и пирамиди, когато изчисляваме разстояния по карти, даже са скрити в равностранните триъгълници!

Упражнение

Задача 1.1
  • Електричен ток
Намери стойността на x в показания по-долу триъгълник.
Избери един отговор:

Къде ще използваме това?

Ето няколко упражнения, за които преговорът на питагоровата теорема ще е полезен:

Опростяване на изрази с корен квадратен

Какво е това и за какво ще го използваме?

В геометрията функцията корен квадратен има за аргумент площта на квадрат и изходната ѝ стойност представлява дължината на страната на този квадрат. Ще използваме изрази с корен квадратен, когато изчисляваме дължината на страна с помощта на питагоровата теорема. Тригонометричните отношения за ъгли като 30, degree, 45, degree и 60, degree включват изрази с квадратни корени.

Упражнение

Задача 2.1
  • Електричен ток
Опрости.
Премахни всички точни квадрати от знака за корен.
root, start index, end index, equals

Къде ще използваме това?

Ето няколко упражнения, за които преговорът на изразите, съдържащи квадратни корени, ще е полезен.

Визуализиране на правоъгълен триъгълник в контекст

Какво е това и за какво ще го използваме?

Спомняш ли си, че казахме, че правоъгълните триъгълници се крият навсякъде? За да приложим питагоровата теорема и тригонометрията в някакъв практически контекст, трябва да обърнем внимание къде се намира правият ъгъл и да определим какво представляват катетите и хипотенузата. След това трябва да определим какво представляват размерите в цялата картинка.

Упражнение

Задача 3.1
  • Електричен ток
Пирамидата в американския град Мемфис е права пирамида с квадратна основа и височина 98, start text, space, м, end text. Дължината на всяка страна на основата е 180, start text, space, м, end text.
На кой чертеж е представена най-добре връзката между дадената информация за и ell на пирамидата?
Избери един отговор:

В този случай не предлагаме упражнение, защото най-добрият начин да се упражниш, е да начертаеш самостоятелно правоъгълни триъгълници върху лист хартия или в програма по твой избор!

Къде ще използваме това?

Ето няколко упражнения, за които построяването на правоъгълни триъгълници ще е полезно:
До края на този раздел би трябвало да можеш да пресмяташ всички всички неозначени дължини и мерки на ъгли на чертежите, а не само тези, които се търсят в задачата. Върни се в края на раздела и виж колко много си научил/а!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.