Основно съдържание

Определение на синус, косинус и тангенс чрез единична окръжност

За този урок

Научи как тригонометричните отношения важат за всички реални числа с помощта на алгебрата. Започни решаване на прости задачи, които включват тази нова дефиниция на тригонометричните функции.