If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средна права, амплитуда и период (преговор)

Преговори основните характеристики на синусоидалните функции: средна права, амплитуда и период.

Какво е средна права, амплитуда и период?

Средната права, амплитудата и периодът са три характеристики на графиките на синусоидалните функции.
start color #ed5fa6, start text, С, р, е, д, н, а, space, п, р, а, в, а, end text, end color #ed5fa6 е хоризонталната права, която пресича графиката точно по средата между точката максимум и точката минимум.
start color #1fab54, start text, А, м, п, л, и, т, у, д, а, end text, end color #1fab54 е вертикалното разстояние между средната права и една от точките на екстремум.
start color #aa87ff, start text, П, е, р, и, о, д, end text, end color #aa87ff е разстоянието между две последователни точки на максимум или две последователни точки на минимум (тези разстояния трябва да са равни).
Искаш ли да научиш повече за средната права, амплитудата и периода? Виж това видео.

Намиране на характеристики на функция от графика

Като имаме графиката на синусоидална функция, можем да я анализираме, за да намерим средната права, амплитудата и периода. Разгледай, например, следната графика.
Точката на максимум е left parenthesis, 1, ;, 7, right parenthesis, точката на минимум е left parenthesis, 3, ;, 3, right parenthesis, а другата точка на максимум е left parenthesis, 5, ;, 7, right parenthesis.
Хоризонтална права, която преминава точно между y, equals, 7 (максимална стойност) и y, equals, 3 (минималната стойност), е правата с уравнение start color #ed5fa6, y, equals, 5, end color #ed5fa6, следователно това е средната права.
Вертикалното разстояние между средната права и всяка от точките на екстремум е start color #1fab54, 2, end color #1fab54, следователно това е амплитудата.
Разстоянието между две последователни точки на максимум е start color #aa87ff, 4, end color #aa87ff, следователно това е периодът.
Задача 1
  • Електричен ток
Какво е уравнението на средната права?
y, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж тези упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.