If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видео транскрипция

Първата стъпка към разбирането на болестта, която наричаме астма, е да разберем как въздухът навлиза в и излиза от белите дробове и при здрави индивиди, и при индивиди, които страдат от астма. Нека прегледаме това. Може вече да знаеш, че въздухът навлиза в белите дробове през устата и носа. Това е първата стъпка, а после преминава през група тръби. Главната, която навлиза в белите дробове, се нарича трахея. Ще запиша това тук. Трахея. Трахеята после се разклонява на два главни клона, бронхи, и ще запиша това тук, бронхи, а после тези бронхи се разделят на бронхиоли, а тези бронхиоли са големи играчи в болестта, която наричаме астма. Помни това име, понеже е много важно, когато говорим за астмата. Това са бронхиолите, понеже тук се случва цялото действие, когато проучваме астмата. Сега, това също е много важен момент, трахеята се поддържа отворена чрез пръстени от хрущял и можеш да усетиш гези пръстени от хрущял, ако прокараш нежно ръката си пред гърлото си. Ще усетиш грапавини и това са пръстените от хрущял, които държат трахеята и главните бронхи. Тези пръстени хрущял, които държат тези тръби, са с постоянен размер, или постоянен диаметър, така че тези не се променят много по размер. Бронхиолите нямат тази поддръжка и са създадени да се променят по размер според нуждите на човека, който вдишва и издишва. Нека видим как се случва това. Ако начертая белите дробове на човека тук, и ще ги начертая малко по-големи, отколкото са всъщност. Това са белите ни дробове. И белите дробове са оградени от нещо, понякога наричано плеврална кухина, това е потенциално място, което означава, че може да бъде запълнено с нещо, но в здрав човек са само две мембрани, нагънати една върху друга и тези мембрани имат малко течност. Само в лоши ситуации, като, например, човек бъде намушкан или наранен в катастрофа и счупи ребро, и то пробие тази плеврална кухина, тогава потенциалното пространство става реално пространство. Функцията на плевралната кухина е да намали триенето между ребрената кухина, а ребрената кухина е изградена от костите, които защитават белите ни дробове. Ще начертая няколко от тях тук. Не ги чертая изцяло. Те идват до средата и се събират при гръдната кост в средата, поне горните ребра. Има някои плаващи ребра долу, но ще ги начертая само наполовина, за да можем да видим какво става в белите дробове и плевралната кухина намалява триенето, докато белите дробове се движат напред-назад по тези ребра, но плевралната кухина държи белите дробове тясно "пасващи" към ребрената кухина, докато все пак им позволява да се движат свободно напред-назад. Нека разгледаме какво кара един човек да вкара въздух в белите си дробове и ще започнем, като разгледаме вдишването при покой. Когато тихо си седиш на дивата, има много важен куполоподобен мускул и плевралната кухина също държи ребрата тясно в контакт, или тясно в позиция с този мускул, наречен диафрагмата, и този мускул в спокойната си форма е куполоподобен и в покой, когато искаме да вкараме въздух в белите си дробове, този мускул се съкращава и не става плосък, просто става по-некуполоподобен и понеже е станал по-некуполоподобен, той се придвижва надолу от оригиналната си позиция, така че обемът на гръдната кухина се увеличава и когато обемът се увеличи в пространството, налягането намалява, един вид като вакуум, и резултатът е че въздух ще навлезе в устата и ще премине през тези тръби, за да влезе в белите дробове, за да изравни налягането навън, атмосферното налягане, с налягането вътре в белите дробове. Това е вдишване в покой и използваме мускул, наречен диафрагма. Но какво става, когато извършваме физическа дейност? Ще запиша упражнение и по време на упражнение трябва да наберем други мускули, за да вкараме въздух по-бързо и мускулите, които използваме за това, се наричат външни междуребрени. Както името предполага, те се прикрепят към външната повърхност на ребрата, между ребрата, и придърпват ребрената кухина нагоре и навън. Това са външните междуребрени. Отново, като правят това, те придърпват ребрената кухина нагоре и навън и помагат за увеличаване на обема на гръдната кухина, следователно вкарвайки още повече въздух, за да изравнят налягането отвътре и отвън. Друга група мускули, които се използват по време на упражнение, са мускулите на врата. Имаме кост, наречена ключица. Това е ключитата. Ключицата е прикрепена към главата от мускули. Стерноклайдомастоидният е един от тях. Но просто ще запишем мускули на врата. И мускулите на врата, когато се съкратят, те придърпват ключицата нагоре и това също помага да се увеличи обемът и да се вкара повече въздух в тази гръдна кухина. Нека разгледаме какво се случва, когато искаме да издишаме. Това е интересно. Издишване при покой. Когато седиш на диван и просто, без да мислиш, поемаш дъх и сега искаш да издишаш въздуха. В покой, познай какво? Не се съкращават мускули. Не е нужно мускулно съкращение, за да издишаме в покой. Вместо това диафрагмата се отпуска и се връща в оригиналната си куполоподобна позиция, и отпускането на този мускул, както и еластичното връщане на цялата тази белодробна тъкан... Тази белодробна тъкан ще се върне на оригиналната си позиция. И тези две неща, еластичното възстановяване на белите дробове и отпускането на диафрагмата са нещата, които ни трябват, за да издишаме в покой. Просто ще запиша, че не се съкращават мускули. Не се съкращават мускули в покой, за да изкараме въздух, но ако се упражняваш и трябва да изкараш въздух бързо, така че да можеш да вкараш следващия дъх, тогава отново имаме добавъчни мускули, които влизат в игра и тези мускули са вътрешни междуребрени. Вътрешните междуребрени се прикрепят към вътрешната повърхност на ребрата, между ребрата, вътрешните междуребрени придърпват ребрата надолу и навътре. Те ще намалят размера на тази гръдна кухина и поради това ще намалят размера на пространството, ще увеличат налягането и това ще доведе до излизане на въздуха от белите дробове и издишването му. Другите добавъчни мускули, които участват в активното издишване, или издишване по време на упражнения, са коремните мускули. Как работи това? Коремните мускули, когато се съкратят, избутват съдържанието на коремната кухина нагоре. Избутват червата и всичко друго нагоре към диафрагмата и това позволява да се намали пространството тук и да избутаме още въздух навън от носа и устата. И, да преговорим така, имаме вдишване в покой, включващо диафрагмата, този куполоподобен мускул тук. Диафрагмата се съкращава и когато се съкрати, всички мускули се скъсяват и тя се скъсява в по-некуполоподобна форма и това придърпва белите дробове надолу, и вкарва въздух в белите дробове. По време на упражнения външните междуребрени, тези тук, придърпват ребрата нагоре и навън. Следователно, допълнително увеличават обема на гръдната кухина и мускулите на врата също дърпат ключицата и това допълнително увеличава обема тук. По време на издишване, издишване в покой на дивана, нищо не се съкращава. Диафрагмата се отпуска и се връща в оригиналната си позиция. По време на упражнение се набират две групи добавъчни мускули. Външните междуребрени, тези тук, които дърпат ребрата надолу и навътре, и коремните мускули, които избутват съдържанията на коремната кухина нагоре срещу диафрагмата, и помагат за избутване на въздух през устата и носа. Последното нещо, за което трябва да говорим, което регулира въздушния поток навътре и навън от белите дробове, са бронхиолите. Помни, казах, че те не биват държани отворени от пръстените хрущял, като бронхите и трахеята. Те имат стени... и това е специфично за функцията им – имат гладки мускули в стените си. Това означава, че ако вземем напречно сечение на едно от тези, ако начертая квадрат и трябва да разрежа през една от тези бронхиоли, ще имаш нещо такова. Ще имаш тръба, изградена от съединителна тъкан, с гладкомускулни клетки в стената и, по определение, това означава, по определение, че има контрактилен капацитет в тези тръби, понеже ако мускулите се съкратят, тази тръба ще стане по-малка. Също има мукозна лигавица в тези тръби, за да хванат всякакви отпадъчни вещества, които са вдишани, и поради тази контрактилна способност на тези тръби имаме друг начин да модулираме или регулираме количеството въздух, което влиза в или излиза от белите дробове във всеки един момент.