If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Патофизиология на грипа

След като грипният вирус влезе в клетка, той може да превърне тази клетка във вирусна фабрика, която прави много повече копия на грипния вирус и причинява заболяване. Тези видеа не предоставят медицински съвети и са само с информационна цел. Тези видеа не са заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Винаги търси съвета на квалифициран лекар по всички въпроси, които може да имаш, свързани с медицинско състояние. Никога не пренебрегвай професионалния медицински съвет и не се бави да го потърсиш, поради нещо, което прочете или видя в което и да е видео на Кан Академия. Създадено от Училище по медицина на Станфордския университет.

Видео транскрипция

Има три групи вируси на инфлуенцата, които наричаме типове вирус. И тези три типа са грип А, В и С. Групираме вирусите на инфлуенцата така, поради разликите, които имат в генетичния си материал, или генома си. Геномът на вирус на грип А е много различен от генома на вирус грип В и има много повече разлики между А и В, отколкото между два вируса грип А. Сега се фокусирам върху вируси А и В, понеже те са видовете, които причиняват болест и епидемия всяка зима в САЩ. Не се фокусирам върху грип тип С, понеже е много по-рядко срещан в хората и дори не е включен в годишната ваксина. Нека сега се върнем към разликите между отделните типове вируси. Грип тип А е много голяма група вируси, много по-голяма от тип В. И трябва да разделим тази група на подтип и подтипът е наименуван според повърхностни протеини, които са по външната част на всеки вирус. Има два вида повърхностни протеини на всеки вирус грип А и ги наричаме Н за хемаглутинин и N за невроаминидаза. Тези повърхностни протеини идват в много разновидности. Има 17 различни вида протеини хемаглутинини и 10 различни вида протеини невраминидаза. Когато един вирус се репликира, геномът му ще определи какви видове Н и N протеини ще има по повърхността му. Можеш да си представиш, че има множество различни комбинации от тези вируси. Н1N1 ще е потенциална комбинация, може би H3N2 и така нататък. Всъщност, Н1N1 и H3N2 са подтиповете, които виждаме в хората днес. Комбинацията протеини, които виждаме в тези вируси, е много важна, понеже това вижда имунната система, когато вирус навлезе в тялото. Тя вижда какво има по външната част на вируса. Когато имаш два вируса, които са еднакви, или които изглеждат еднакви от външната среда, и ако имунната система знае какво да направи с единия от тях, тя ще знае какво да направи с другия. Но ако имаш вирус, който изглежда много различно от вирус, който имунната система е виждала преди, тя ще е много объркана и няма да знае какво да направи с този нов вирус. И когато това се случи, това причинява силна болест из цялото население. И ще научим повече за това в бъдещ раздел.