If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Тълкуване на ППД тест

Разбери как тълкуването за "позитивен ППД тест" зависи от клиничните улики. Риши е лекар по педиатрични инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Тези видеа не предоставят медицински съвети и са само с информационна цел. Тези видеа не са заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Винаги търси съвета на квалифициран лекар по всички въпроси, които може да имаш, свързани с медицинско състояние. Никога не пренебрегвай професионалния медицински съвет и не се бави да го потърсиш, поради нещо, което прочете или видя в което и да е видео на Кан Академия. Създадено от Училище по медицина на Станфордския университет.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че правиш тест Манту (ППД) и човекът се връща отново за преглед и иска да разбере дали той е положителен, или отрицателен. Моят подход е да поставя хората в рискови групи. Има три групи според степента на риска. Високорискова, среднорискова и нискорискова. Ако не са в групата с висок или среден риск, по определение отиват в групата с нисък риск. Така работи това. Хората в групата с висок риск определям по два критерия. Или се тревожа, че имат туберкулоза – Например подозирам, че някой може да я има, защото може би има анормален рентген на гръдния кош, или може би има много висока температура, кашлица, нощно изпотяване, такива неща, и подозирам туберкулоза. Тези пациенти попадат във високорисковата група, понеже се тревожа, че имат туберкулоза. Всъщност, дори членове на семейството, близките контакти, да кажем, внуче на човек, който има туберкулоза, или чичо или леля на някой, който има туберкулоза, някой в домакинството, за него също има висок риск от заразяване с туберкулоза. Това са хората, за които се тревожа, че може да имат туберкулоза, но в тази високорискова група ще поставя и трета категория, която е имунокомпроментирани хора. Това са хора, които нямат нормална имунна система, за тези хора не е задължително да допускам, че имат туберкулоза, а се тревожа, че ако се разболеят от туберкулоза, това ще е ужасно, понеже туберкулозата изисква да имаш добра имунна система, а ако нямат добра имунна система, туберкулозата ще е разрушителна за тези хора, особено хора с ХИВ. Значи в тази високорискова група, или се тревожа, че я имат, или се тревожа, че ако я хванат, ще се разболеят тежко. За тези хора тестът е положителен, когато индурацията – спомни си, че при ППД измерваш индурацията – положителен тест означава всяко показание над 5 милиметра, всичко над този диапазон се смята за положително. Например, ако някой с ХИВ дойде и има ППД 6 милиметра, например, тогава резултатът определено е положителен, но ако беше три, тогава това е отрицателен резултат. Това червено нещо, което запълвам, е положителният диапазон. Всичко под него ще запиша в бяло. Това ще е отрицателно, всичко под пет милиметра. Ако е точно пет, това пак е положително. Кой е в средния диапазон? Тези хора. Една част са хора, които идват от ендемична страна. Да кажем, че наскоро са дошли от Китай или от някои части на Африка. Ако идват от страна, в която туберкулозата е много разпространена или ендемична, тогава те също са в тази среднорискова група. Също, хора, които живеят или работят в големи групи. Това включва домове за възрастни или, да кажем, затвори или казарми. Всеки, който живее или работи на подобни места в големи групи, е в риск от прихващане на туберкулоза, понеже тя много бързо се разпространява от човек на човек. Ако си около много хора, се увеличава вероятността от заразяване. Подобно е и с хората, които са в здравеопазването, всеки, който работи в болница, тъй като хората с туберкулоза често идват в болница, за да бъдат обгрижени. Ако си свързан със здравеопазването и работиш като медицинска сестра или лекар, тогава също си със среден риск. Самият аз, понеже съм лекар, попадам в среднорисковата група. Ще поставим още няколко неща тук – венозна употреба на наркотици. Това също те поставя под умерен риск. Сега ще сменя фокуса и, точно както преди, когато казах, че се тревожа за определени групи, тук много се тревожа за деца под 4-годишна възраст. Ако са под 4-годишна възраст, тоест са на 3, 2 или 1 година, при тези деца може да няма друга причина за прихващане на туберкулоза като при хората, които току-що споменах, като здравните заведения или ендемичните страни, но ако я прихванат, това ще е особено проблемно, понеже малките деца нямат добра имунна система. Също, хората, които се борят с други заболявания. Наричаме тези коморбидности (съпътстващи заболявания). Да кажем, че вече имаш заболяване като диабет, или да кажем, че бъбреците ти не работят правилно. Ако вече имаш друго заболяване, тогава също си в риск, понеже ако прихванеш туберкулоза, ще е още по-трудно да я пребориш. За всички тези хора за положителен резултат се смята 10 милиметра или повече. Този списък не е пълен. Има още няколко групи, но опитах да подчертая някои от най-важните в този списък. Например, за да се уверим, че разбираме как да използваме това, да кажем, че имаш дете, което е на 3 години и при него ППД е 12 милиметра. Това ще е положително, но ако беше само 8 милиметра, щеше да е отрицателно – така се използва тази графика. Тук долу имаме всеки друг, всеки, който не попада в другите категории, попада в тази последната, това е нискорисковата категория. За тези хора са необходими 15 милиметра или повече, за да се приеме резултатът за положителен. Ако имаш някой, който е много здрав и не попада в никоя от другите категории, за които говорихме, и ППД е 20 милиметра, това ще се сметне за положително, но ако беше само, да кажем, 13 милиметра, някъде в този друг диапазон тук долу, това ще се сметне за отрицателно. Измерваш индурацията и после мислиш в коя рискова група попада човекът – висок, среден или нисък риск, а после тълкуваш резултата съгласно тези графики. Над 5 или над 10 мм, или над 15 ти казва кое се смята за положително, а не отрицателно. Няколко въпроса, които хората винаги задават, са: "Ами ако някой попада в две от тези категории?" Ако е под 4 години, да кажем, че говорим за 3-годишно дете, те са тук, но също силно се тревожиш, че може да има туберкулоза, така че попада и тук. Ако някой попада в две категории, трябва да избереш по-консервативния подход и да кажеш, че ако изпълняват критериите за високорисковата категория, ще използвам нея, за да реша дали са положителни, или отрицателни. В този случай за 3-годишно дете, за което подозирам, че има туберкулоза, автоматично ще избера горната категория, понеже подозирам туберкулоза. Другият въпрос, който често възниква, е за БЦЖ ваксината. Това е ваксина, която някои страни предлагат на гражданите за предотвратяване на разпространяването на туберкулоза, особено при бебета. Ами ако някой има БЦЖ ваксина? Центърът за контрол на заболяванията (в САЩ) има ясно становище по този въпрос: "Да не се взима предвид БЦЖ ваксината при интерпретиране на ППД". С други думи, когато опитваш да разбереш дали нечие ППД е положително, или е отрицателно, просто разчитай на критериите за висок, среден и нисък риск, за които говорихме. Не взимай предвид БЦЖ ваксината. Тя не трябва да повлияе на решението ти.