If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Туберкулоза и ХИВ

Две смъртоносни болести, ХИВ и туберколоза често могат да съществуват едновременно в един пациент. Тези видеа не предоставят медицински съвети и са само с информационна цел. Тези видеа не са заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Винаги търси съвета на квалифициран лекар по всички въпроси, които може да имаш, свързани с медицинско състояние. Никога не пренебрегвай професионалния медицински съвет и не се бави да го потърсиш, поради нещо, което прочете или видя в което и да е видео на Кан Академия. Създадено от Училище по медицина на Станфордския университет.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

– Аз съм Чарлз Пробър. – А аз съм Морган Тийс. – Днес ще говорим за взаимното влияние между туберкулоза и ХИВ – човешкият вирус на имунна недостатъчност. Ще говорим за това, понеже двете често се случват заедно в различни части от света и обикновено едната инфекция влошава другата. Заедно те създават "перфектната буря". Фигурките, които начерта, показват девет човека отгоре, един от които е оцветен в различен цвят. Това трябва да обозначава приблизително девет милиона души всяка година, които биват инфектирани от туберкулоза, един от които, или около 13%, има коинфекция с ХИВ. Това е проблем за доста голяма част от населението. Това представлява над 1 милион души. Фигурките отдолу обозначават смъртта, причинена от туберкулоза. Тези трима души, представени тук, представляват приблизително 1,5 милиона души, които умират всяка година от туберкулоза. Около 1 на 3 от тези души има коинфекция с ХИВ. Комбинацията от ХИВ и туберкулоза е много важна. Общо казано, всяка от двете инфекции влошава другата. С други думи, ако се инфектираш с туберкулоза и си с ХИВ, или се коинфектираш с ХИВ, туберкулозната инфекция става много по-тежка. По-вероятно е да бъде дисеминирана. По-вероятно е да бъде свързана с тежка некроза на белите дробове или милиарна туберкулоза, или туберкулозен менингит. ХИВ влошава туберкулозата. – По почти всеки начин. – Да, по почти всеки начин. – Да, ясно. – И подобно, туберкулозата влошава ХИВ. Чрез механизми, които не са ясни, поне на мен, инфектирането с туберкулоза кара вируса на ХИВ да се разпространява повече и прави прогресията на инфекцията с ХИВ много по-тежка, така че те са взаимно лоши една за друга. – Затова го наричаме "перфектната буря". – Точно така. Очевидно, трябва да лекуваш и двете инфекции, понеже и двете инфекции са лоши. – Да. – За туберкулозата ще говорим за антитуберкулозните лекарства в друго видео, но трябва да използваш лекарства против туберкулоза. За ХИВ, разбира се, трябва да използваш антиретровирусни лекарства, за да контролираш инфекцията. – Добре. – Ясно е, че трябва да лекуваш двете инфекции. Но друга част от перфектната буря е, че когато започнеш лечението, може да има страничен ефект, наречен "възпалителен синдром на имунното възстановяване". Съкращава се като IRIS. – Добре. Това е дълго название. – Голямо название е. IRIS означава синдром на имунното реконституционно възпаление. За да опишем ефектите на IRIS, ще говоря за двама хипотетични пациенти, инфектирани с туберкулоза. – Добре. Синдром на имунното реконституционно... – Възпаление. Нека си представим един пациент, инфектиран с туберкулоза и това е латентна инфекция. Това е тиха инфекция. Това е субклинична инфекция. При тези пациенти, когато се инфектират с ХИВ и разпознаваш ХИВ инфекцията, и започваш да лекуваш ХИВ инфекцията с антиретровирусни лекарства, туберкулозната инфекция може да се прояви клинично. Събужда се. Това се нарича "демаскиране на IRIS". С други думи, лечението на ХИВ с антиретровирусни лекарства, може би защото възстановяваш имунната система, води до проява на туберкулозната инфекция. Това се нарича демаскиране на IRIS. – Добре. Преди да има тази латентна туберкулозна инфекция, човек може дори да не знае, че е носител, получава ХИВ, пак не знае, че има тубекулоза, а после започват да го лекуват за ХИВ и тогава изведнъж се вижда, че има туберкулоза. Получава клинична туберкулоза. – Точно така. – Добре. – Демаскира я. В този момент я разпознаваш. После лекуваш туберкулозната инфекция и, разбира се, междувременно пак лекуваш ХИВ инфекцията. Това е един хипотетичен пациент. Другият случай е пациент, за който се знае, че е инфектиран с туберкулоза. Има клинично заболяване. Вероятно най-честото клинично заболяване, което е белодробно заболяване. После се установява, че има също така и ХИВ инфекция, така че започваш, отново, да лекуваш ХИВ инфекцията с антиретровирусни лекарства. Парадоксално, докато лекуваш ХИВ инфекцията, инфекцията от туберкулоза се влошава. Смята се, че това е поради факта, че докато лекуваш ХИВ инфекцията, имунната система става по-силна, понеже контролираш ХИВ инфекцията, която преди потискаше имунната система, така че имунната система става по-силна и като резултат от тази силна имунна система временно туберкулозната инфекция се влошава. Това се нарича парадоксален IRIS. – Парадоксален IRIS, добре. Това ме кара да мисля, че може би просто трябва да не лекуваме ХИВ. – Това, разбира се, не е добър подход, не защото ти го казваш, а понеже трябва да лекуваш ХИВ инфекцията, иначе ще прогресира и пациентът ще умре от ХИВ. Това е временен феномен, при който имаш временно влошаване на туберкулозната инфекция. После, докато продължаваш да лекуваш ХИВ инфекцията и продължаваш да лекуваш туберкулозната инфекция, в идеалния случай и двете ще утихнат. – Добре. Това определено е интересно и внимаваме за него, понеже може да е остър проблем, но това няма да промени лечението. Просто трябва да знаеш за него и евентуално, докато лекуваш ХИВ, лекуваш туберкулозата и се надяваш, че нещата ще преминат в правилната посока. – Точно така. Последното нещо, което искам да спомена, що се отнася до тази перфектна буря, това злощастно едновременно наличие и на туберкулоза, и на ХИВ, е че лекарствата, използвани за лекуване на всяка от тези две инфекции, може да си взаимодействат неприятно едни с други. Една странична реакция, която вероятно е най-важната, е ефектът на рифампин, ключово лекарство за лекуване на туберкулоза, върху различни антиретровирусни агенти. По-точно, знае се, че рифампинът индуцира важни ензими в черния дроб, които са важни за метаболизиране на много лекарства. Ензимната система се нарича "цитохром Р450 ензими". Рифампинът индуцира този ензим, с други думи, прави ензима по-активен. Ензимът е отговорен за увеличаване на метаболизма на много лекарства, включително антиретровирусните, така че когато дадеш рифампин, това води до бързо метаболизиране на антиретровирусните средства и те изгубват по-бързо ефикасността си. Трябва да си наясно за това и за други взаимодействия между лекарствата, за да можеш да модифицираш и модулираш съответно терапията на инфекциите. Ще обсъдим това друг път.