Основно съдържание

Философия с отворен достъп

Въведение в критичното мислене

Започни своето пътешествие в критичното мислене. Джеф Пин ще ти разкаже какво е критично мислене, какво е аргумент и каква е разликата между дедуктивни и усилващи аргументи.
Започни обучението си!

Въведение в критичното мислене

Започни своето пътешествие в критичното мислене. Джеф Пин ще ти разкаже какво е критично мислене, какво е аргумент и каква е разликата между дедуктивни и усилващи аргументи.
Започни обучението си!