If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Философия с отворен достъп

Предпоставяне на отговора

В това видео Матю К. Харис от Университет Дюк обяснява неформалната логическа грешка, наречена предпоставяне на отговора и свързаната концепция за кръгова логика.

: Матю К. Харис, Университет Дюк

,.
Създадено от Гаурав Вазирани.

Видео транскрипция

Здрасти, аз съм Матю Харис. и съм докторант в университета Дюк. В това видео ще говоря за неформалната логическа грешка, наречена предпоставяне на отговора, и свързаната концепция за кръгова логика. Предпоставянето на отговора е неформална логическа грешка, което означава, че е свързана с недостатък в съдържанието на аргумента. Един аргумент, който предпоставя отговора, приема за даденост предложение, което тепърва трябва да бъде доказано. Самият термин може да е объркващ на английски език, защото често се използва за различни неща. Често казваме, че един аргумент предполага отговора, за да кажем, че е инхерентно кръгов. В други случаи същата фраза посочва наличието на предположение, което е под въпрос. На английски изразът се използва и по-свободно, със значението "повдигане на въпроса". Да кажеш, че нечий аргумент предполага отговора, означава, че човекът неправилно е приел за вярно твърдение, което има нужда от доказателство. Помисли за това по следния начин Предположи, че вместо да спорите, ти и твоят опонент се състезавате на дърпане на въже. Отбори А и В трябва да дърпат въжето. Няма да е честно, ако някой е поставил разделителната линия, която трябва да е точно по средата между отборите, да е поставена от страната на отбор В или А. Подобно, хората, участващи в аргумент, може да възразят, че предпоставките на опонента им предварително предполагат това, което е обект на несъгласие, и да го обвинят в предполагане на отговора. Твърденията и аргументите могат да бъдат обвинени в предпоставяне на отговора по различен начин. Първият начин, който ще разгледаме, е когато предпоставянето на отговора засяга предпоставка, която е под въпрос. Разбира се, една предпоставка, подобно на основата на къща, не може да подкрепи заключението си, ако самата тя не е подкрепена от независима основа. Има разговорно значение на предпоставяне на отговора (на английски), който може да бъде използван много различно. Този смисъл е противоречив, понеже често не е свързан с логическата грешка и това е произходът на термина. Например някой може да каже в отговор на определено твърдение или аргумент, че то предполага отговора, като има предвид, че то повдига, свързва или въвежда друга тема за дискусия. Но контекстът на разговорите често е сложен въпрос. Последно, имаме най-често срещания смисъл, в който е използван терминът предпоставяне на отговора, който ни води обратно към кръговата логика. Когато някой каже, че един аргумент предполага отговора в този смисъл, той има предвид, че има кръгова логика във веригата на разсъждаване. Обикновено става дума за обосновка или значение. Можем да разграничим два основни вида кръгова логика: кръгова логика поради еквивалентност и кръгова логика поради зависимост. В случаите на еквивалентност една от предпоставките на аргумента вмъква твърдение, което е еквивалентно на заключението на този аргумент. Например предпоставката и заключението може да изразяват едно и също твърдение два пъти, като използват синоними, за да кажат едно и също нещо. Пример за това ще е да спорим, че музиката е по-висше изкуство от филмите, следователно организираните звуци са по-добри от организираните изображения. И другият вид кръгова логика, поради зависимост, е случаят, в който заключението и предпоставката са взаимно зависими. Например представи си, че каубоят Тед твърди, че притежава кон, който тежи 2 тона. Той твърди, че конят му тежи 2 тона, понеже е използвал изключително точен кантар в ранчото си. Но той също твърди, че знае, че кантарът е точен, понеже лично го е калибрирал спрямо теглото на коня от 2 тона. Този аргумент е кръгов по зависимост, понеже екстравагантните твърдения за теглото на коня и надеждността на кантара са взаимно зависими едно от друго. Важно е да се каже, че не самото наличие на кръгова логика е проблемно, а липсата на независим източник на обосновка. Ако конят изглежда като да тежи 2 тона, може да приемеш това за независима причина. Или, още по-добре, ако някой от Федералната агенция за инспекция на кантарите е инспектирал кантара, може да имаме още по-силни независими причини да приемем този аргумент. Въпреки че кръговата логика пак ще съществува, няма да я приемем за нещо лошо. За повече информация по темата прегледай останалите видеа за формални и неформални логически грешки в раздела за критично мислене.