If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Предпоставяне на отговора

В това видео Матю К. Харис от Университет Дюк обяснява неформалната логическа грешка, наречена предпоставяне на отговора и свързаната концепция за кръгова логика.

: Матю К. Харис, Университет Дюк

,.
Създадено от Гаурав Вазирани.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Здрасти, аз съм Матю Харис. и съм докторант в университета Дюк. В това видео ще говоря за неформалната логическа грешка, наречена предпоставяне на отговора, и свързаната концепция за кръгова логика. Предпоставянето на отговора е неформална логическа грешка, което означава, че е свързана с недостатък в съдържанието на аргумента. Един аргумент, който предпоставя отговора, приема за даденост предложение, което тепърва трябва да бъде доказано. Самият термин може да е объркващ на английски език, защото често се използва за различни неща. Често казваме, че един аргумент предполага отговора, за да кажем, че е инхерентно кръгов. В други случаи същата фраза посочва наличието на предположение, което е под въпрос. На английски изразът се използва и по-свободно, със значението "повдигане на въпроса". Да кажеш, че нечий аргумент предполага отговора, означава, че човекът неправилно е приел за вярно твърдение, което има нужда от доказателство. Помисли за това по следния начин Предположи, че вместо да спорите, ти и твоят опонент се състезавате на дърпане на въже. Отбори А и В трябва да дърпат въжето. Няма да е честно, ако някой е поставил разделителната линия, която трябва да е точно по средата между отборите, да е поставена от страната на отбор В или А. Подобно, хората, участващи в аргумент, може да възразят, че предпоставките на опонента им предварително предполагат това, което е обект на несъгласие, и да го обвинят в предполагане на отговора. Твърденията и аргументите могат да бъдат обвинени в предпоставяне на отговора по различен начин. Първият начин, който ще разгледаме, е когато предпоставянето на отговора засяга предпоставка, която е под въпрос. Разбира се, една предпоставка, подобно на основата на къща, не може да подкрепи заключението си, ако самата тя не е подкрепена от независима основа. Има разговорно значение на предпоставяне на отговора (на английски), който може да бъде използван много различно. Този смисъл е противоречив, понеже често не е свързан с логическата грешка и това е произходът на термина. Например някой може да каже в отговор на определено твърдение или аргумент, че то предполага отговора, като има предвид, че то повдига, свързва или въвежда друга тема за дискусия. Но контекстът на разговорите често е сложен въпрос. Последно, имаме най-често срещания смисъл, в който е използван терминът предпоставяне на отговора, който ни води обратно към кръговата логика. Когато някой каже, че един аргумент предполага отговора в този смисъл, той има предвид, че има кръгова логика във веригата на разсъждаване. Обикновено става дума за обосновка или значение. Можем да разграничим два основни вида кръгова логика: кръгова логика поради еквивалентност и кръгова логика поради зависимост. В случаите на еквивалентност една от предпоставките на аргумента вмъква твърдение, което е еквивалентно на заключението на този аргумент. Например предпоставката и заключението може да изразяват едно и също твърдение два пъти, като използват синоними, за да кажат едно и също нещо. Пример за това ще е да спорим, че музиката е по-висше изкуство от филмите, следователно организираните звуци са по-добри от организираните изображения. И другият вид кръгова логика, поради зависимост, е случаят, в който заключението и предпоставката са взаимно зависими. Например представи си, че каубоят Тед твърди, че притежава кон, който тежи 2 тона. Той твърди, че конят му тежи 2 тона, понеже е използвал изключително точен кантар в ранчото си. Но той също твърди, че знае, че кантарът е точен, понеже лично го е калибрирал спрямо теглото на коня от 2 тона. Този аргумент е кръгов по зависимост, понеже екстравагантните твърдения за теглото на коня и надеждността на кантара са взаимно зависими едно от друго. Важно е да се каже, че не самото наличие на кръгова логика е проблемно, а липсата на независим източник на обосновка. Ако конят изглежда като да тежи 2 тона, може да приемеш това за независима причина. Или, още по-добре, ако някой от Федералната агенция за инспекция на кантарите е инспектирал кантара, може да имаме още по-силни независими причини да приемем този аргумент. Въпреки че кръговата логика пак ще съществува, няма да я приемем за нещо лошо. За повече информация по темата прегледай останалите видеа за формални и неформални логически грешки в раздела за критично мислене.