If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Философия с отворен достъп

Отричане на антецедента (отричането на предпоставката отрича следствието)

В това видео Матю К. Харис обяснява логическата грешка отричане на антецедента (отричането на предпоставката отрича следствието), при която се твърди, че следствието е невярно поради невярността на предпоставката. Ако A (е вярно), то B (е вярно). Aко А не е вярно, следователно (и) B не е вярно. Като пример за този тип грешка обяснява защо дипломираните студенти може също да са хора.

Говорител: Матю К. Харис, Университет Дюк .
Създадено от Гаурав Вазирани.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Здравей, аз съм Матю Харис, докторант по философия в университет Дюк. Днес ще говоря за формалната логическа грешка отричане на антецедента (предпоставката). Отричането на предпоставката е формална логическа грешка, което означава, че аргументът има недостатък в логическата си форма. Това е важно, защото при този модел аргумент, без значение от темата или съдържанието, този аргумент винаги ще е невалиден. Как можем да разпознаем логическата грешка отричане на предпоставката? Тя се случва, когато объркаме посоката на условието, или го объркаме с двуусловно. И започва с отричане на антецедента (предпоставката) на условното твърдение, а после стига до отричане на неговия консеквент (следствие). Логическата форма на аргумента, който допуска грешката отричане на антецедента, е: "Ако Р, тогава Q. Няма Р. Следователно няма Q." Да разгледаме следното условно твърдение. "Ако си ски инструктор, тогава имаш работа." Антецедентът на това условно твърдение е: "ти си ски инструктор", а консеквентът е: "имаш работа". Но предположи, че някой направи аргумент с това условно твърдение за първа предпоставка: Предпоставка 1: Ако си ски инструктор, тогава имаш работа. Предпоставка 2: Но ти не си ски инструктор. Заключение: Следователно нямаш работа. Тук втората предпоставка отрича антецедента. Тази предпоставка не ни казва, че само ски инструкторите имат работа. Дори да е вярно условното твърдение, че ски инструкторите имат работа, не можем да заключим, че ако не си ски инструктор, тогава нямаш работа. Едно условно твърдение може по валиден начин да доказва истинността на консеквента си чрез потвърждаване на антецедента. Намираме това в аргументи с форма, наречена modus ponens. Друга валидна форма е modus tollens: отричане на консеквента отрича антецедента. Но никога не е валидно да отречем антецедента, за да отречем неговия консеквент. Нека опитаме друг пример: "Ако притежаваш собственост, тогава си човек. Но ти не притежаваш собственост. Следователно не си човек." Предпоставката, че притежаваш собственост, бива отречена. Въпреки че трябва да си човек, за да притежаваш собственост, това не взима предвид хората, които изобщо не притежават собственост. Например студенти като мен. Да разгледаме един последен пример: "Ако някой гледа това видео, тогава той е в Интернет. Някои хора не гледат това видео. Следователно не са в Интернет." Отново, като отричаме антецедента, изтъквайки, че не всеки в момента гледа това видео, не отричаме по валиден начин консеквента, или следствието, че те изобщо не са в Интернет. Това бяха няколко примера, които се надявам, че ще ти помогнат да избегнеш тази формална логическа грешка в собствените си аргументи. За още информация за отричане на антецедента препоръчвам да гледаш другите свързани видеа за неформални и формални логически грешки, грешката за утвърждаване на консеквента и условните твърдения.