If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:15

Основи

Видео транскрипция

Здравей! Аз съм Джеф Пин и преподавам философия в университета на Северен Илинойс. В това видео ще говоря за абдуктивните (хипотетичните) аргументи. Абдуктивните аргументи почиват върху идеята за извод в полза на най-доброто обяснение. Най-простият начин да мислим за това е с въпроси "защо". Предположи, че кажеш на свой приятел, че някое момиче го харесва и бузите му порозовеят. Защо се е случило това? Какво е обяснението? Е, най-естественият отговор изглежда е, че го е хванало срам да разбере, че някое момиче е влюбено в него. Затова бузите му са порозовели. Този пример може да бъде превърнат в абдуктивен аргумент. Предпоставката е: "Бузите на Чарли порозовяха, след като му казах, че Луси го харесва". И заключението е: "Тоест Чарли се засрами, като разбра, че Луси го харесва." Забележи, че предпоставката не гарантира, че заключението е вярно. Вместо това причината може да е друга. Може би Чарли е изял люта чушка и бузите му са порозовели, тъй като е била много люта. Или може би просто е бил одраскан от котка и има алергична реакция. Ако оставиш въображението си да се развихри, ще можеш да се сетиш и за други възможни отговори на въпроса "Защо бузите на Чарли порозовяха?". Но предвид наличната информация това изглежда като най-доброто обяснение, или поне е вероятно. Предпоставката ти дава добро основание да вярваш на заключението. Така работят абдуктивните аргументи. Знаем, че нещо е вярно (това е предпоставката) и оттук тръгваме да разсъждаваме кой е най-добрият отговор на въпроса "Защо това нещо е вярно?" Знанието ни не гарантира, че обяснението е вярно, но това не е проблем, понеже целта на абдуктивните аргументи не е да са дедуктивно валидни. Но тези аргументи са изключително често срещани в ежедневието ни. Много важно умение за критичното мислене е да можеш да правиш, забелязваш и оценяваш абдуктивни аргументи. Спомни си как един телевизионен детектив решава престъпление. Предположи, че тя знае, че оръжието на убийството е било намерено в багажника на Смит, Смит няма алиби, имал е мотив и се е провалил на детектора на лъжата. Най-доброто обяснение предвид доказателствата е, че Смит е убиецът. И затова детективът има добро основание да вярва, че Смит е убиецът. Тя се аргументира по този начин пред прокурора, който използва аргумента, за да убеди и съдебните заседатели в това заключение. Абдукцията също играе жизненоважна роля в науката. Научните хипотези често почиват на изводи в полза на най-доброто обяснение за някакви наблюдавани данни. Например така е била открита планетата Нептун. През ранните години на 19 век астрономите забелязали малки несъответствия между наблюдаваната орбита на Уран и прогнозите за орбитата, направени от Нютоновата теория за движението. Най-доброто обяснение за тези несъответствия било, че те са причинени от друга неизвестна и ненаблюдавана дотогава планета. И предположението се оказва вярно. Наистина има друга планета, която днес познаваме като Нептун. Какви са условията нещо да е "най-доброто обяснение"? Има много спорове за това между философите, но ето две характеристики на добрите обяснения, за които повечето хора са съгласни. Първо, колкото повече едно обяснение съвпада с наличната информация, толкова по-добро е то по принцип. Вземи за пример друго възможно обяснение за несъответствията между наблюдаваната орбита на Уран и прогнозите на теорията на Нютон: че теорията на Нютон е погрешна. Да приемат, че теорията на Нютон е погрешна, би изисквало да се откажат от много, много други твърде добри обяснения и това не би съвпадало много добре с това, което астрономите вече знаели. Идеята, че една неизвестна дотогава планета причинява несъответствията, съвпада много по-добре с наличната информация, така че това било прието за по-доброто обяснение. Второ, при равни други условия простото обяснение е по-добро от сложното. Ето друго възможно обяснение за изчервяването на Чарли: Може би не те е чул и е помислил, че му казваш, че Пени го харесва и се е засрамил от това, че Пени го харесва, а не Луси. Това обяснение може да е правилно, но е ненужно усложнено. Тъй като оригиналното обяснение е по-просто, то е за предпочитане пред по-сложното. Освен съвпадение с наличната информация и простота на обяснението има и други фактори, които също за важни за това колко добро е едно обяснение. Няма една сигурна рецепта, която да ни позволи да кажем кога едно обяснение е най-доброто. Един начин да оборим абдуктивен аргумент е да опитаме да измислим по-добро обяснение на информацията, от предоставеното от аргумента. Друг начин да оборим един абдуктивен аргумент е да търсим повече доказателства, които да добавим към предпоставките. Предположи, че детективът също така открие, че Смит има много умен смъртен враг, който също има мотив да извърши убийството и от много дълго време е планирал да натопи Смит. Тогава, очевидно, вината на Смит вече няма да е най-доброто обяснение за всички доказателства на детектива. Сега има друга, вероятно еднакво добра, възможна вероятност, по-точно, че Смит е натопен от смъртния си враг. Когато разчитаме на един абдуктивен аргумент, е важно да се уверим, че разполагаме с всички възможни доказателства, а после да разгледаме доказателствата, преди да направим заключението си. Защото фактът, че едно заключение е добро обяснение за някакво доказателство, не означава, че е добро обяснение за всички налични доказателства. Да обобщим. Абдуктивните аргументи са вид усилващи аргументи: предпоставките не гарантират заключенията. Абдуктивните аргументи включват извод в полза на най-доброто обяснение, заключенията им трябва да са най-добрите обяснения за предпоставките им. Абдуктивните аргументи играят централна роля в ежедневието ни и в науката. Добрите обяснения съвпадат с известната ни досега информация и са по-прости от алтернативите. И, накрая, можеш да обориш един абдуктивен аргумент, като измислиш по-добро обяснение за предпоставките, или като намериш допълнително доказателство, което не е добре обяснено от заключението.