If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Философия с отворен достъп

Присъща и инструментална стойност

Какво ценим и защо? В това видео Кели разграничава два вида стойност: (1): Вътрешно присъща стойност - стойността, което нещо има само по себе си - и (2) инструментална стойност - стойността, която нещо има, понеже ни помага да получим или постигнем нещо друго. Това философско и в същото време практически полезно разграничение е обяснено на обикновен език и с много примери. 

Говорител: Кели Шифман, Йейлски университет.
Създадено от Гаурав Вазирани.

Видео транскрипция

Здравей, аз съм Кели Шифман. и съм докторант в университета Йейл. Днес искам да говоря за инструменталната и присъщата стойност. Философите предпочитат да разграничават два начина, по които нещо може да има ценност, или стойност. Нещо има присъща стойност, когато го ценим просто поради самото него. Например приятелство или любов, мъдрост, удоволствие, красота или здраве. Да вземем за пример приятелството. Вярно е, че приятелството е, отчасти, ценно поради други неща, които поражда. Например хората с установени приятелства по принцип живеят по-дълго и са по-щастливи. Но ние не ценим приятелството само понеже има тези добри резултати. Мислим, че приятелството е важно или ценно само по себе си, независимо до какви добри резултати довежда. Следователно мислим, че приятелството има присъща стойност. За разлика от това, нещо има инструментална стойност, когато го ценим не поради самото него, а понеже ни помага да получим нещо друго, което ценим само по себе си. С други думи, нещо има инструментална стойност, когато служи като инструмент за някаква цел, която ценим заради самата нея. Парите, например, имат само инструментална стойност. Никой не иска пари просто за да събира пари, освен ако не колекционираш монети. Вместо това хората искат пари, понеже парите ти позволяват да купиш определени неща, които цениш заради самите тях. Например можеш да използваш пари, за да купиш витамини или лекарство, които помагат на здравето ти, като в случая здравето има присъща стойност. Важно е да отбележим, че много неща имат и инструментална, и присъща стойност. Както вече отбелязахме, приятелството е такъв случай. И здравето също. Здравето е добро само по себе си, но също ти позволява да постигнеш много други неща. Следователно то също има и инструментална стойност. Важно е да разграничим инструменталната от присъща стойност, понеже това ти помага да живееш по-добре. Много хора прекарват животите си в преследване на, например, пари, като си мислят, че парите имат присъща стойност, че са ценни сами по себе си. Но всъщност, ако помислят малко, ще осъзнаят, че парите са нещо хубаво, защото ти помагат да постигнеш други неща. И ако осъзнаят това, ще могат да пренаредят приоритетите си. Това разграничение между инструментална и присъща стойност не само е интересно от философска гледна точка, но е важно и от практическа гледна точка.