If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:51

Видео транскрипция

Здравей, аз съм Сузана Раян, професор по философия в Харвард и днес искам да говоря за облога на Паскал, аргумент за вярата в Бог. Имало е много различни аргументи за теизма през историята на философията, но Блез Паскал, френски мислител от 17-ти век, измислил особено необичайна стратегия. Той не опитал да докаже, че Бог съществува. Дори не опитал да твърди, че съществуването на Бог е вероятно. Вместо това взел един подход от залагането и казал, че при дадените вероятности и потенциалната отплата, вярването в Бог е наистина добра сделка, дори ако вероятността Бог наистина да съществува е ниска. Рационалността, казал той, ни кара да заложим за Бог. Първо обмисли различен проблем, дали да си купиш лотариен билет, или не. Когато цената на билета е постоянна, разумен подход е да се фокусираш върху две неща. Първо, какви са шансовете за печалба и второ, какъв е размерът на печалбата. Колкото по-висок е шансът за печалба, толкова по-добра е сделката. Но и колкото по-голяма е наградата, толкова по-добра е сделката. Повечето лотарийни билети изобщо не са добра сделка. Но лесно можем да си представим хипотетична лотария, която е много добра сделка, дори ако шансовете за печалба пак са много ниски. Например, дори ако шансът ни за печалба е само едно на сто, ако печалбата е милиард долара, а цената на билета е, да кажем, само един долар, тогава е логично да купим билет. Паскал твърди, че вярата в Бог е, по подобна логика, безкрайно по-добра сделка от това. Той твърди следното: Или Бог съществува, или Бог не съществува. Ако Бог съществува и вярваш в него, печалбата е вечност на щастие, резултат с безкрайна стойност. Ако Бог съществува и не вярваш, нещата ще са много по-лоши за теб. Тоест ако Бог съществува, по-добре да вярваш. Ако Бог не съществува, тогава без значение какво ще ти се случи, ако вярваш, и какво ще ти се случи, ако не вярваш, без значение каква е стойността на всяко от тези, дали е положителна, или отрицателна, без значение дали първата е по-голяма от втората, или обратно, изглежда ясно, че стойността на всеки резултат ще е поне крайна. Тук математиката на безкрайността ни показва следното. Безкрайност по всяка ненулева вероятност пак е безкрайност и безкрайност плюс всяка положителна или отрицателна крайна стойност пак е безкрайност, очакваната стойност на вярването в Бог е безкрайност, което определено е по-голяма стойност от всяка очаквана стойност на невярването. Нещо в тази логика може да ти изглежда съмнително. Философите са предоставили много възражения на тази версия на облога на Паскал. Едно възражение започва от наблюдението, че светът съдържа много различни религии, които постулират различни богове, някои от които, ако съществуват, наказват вярващите в други религии. Друго възражение твърди, че дори ако разсъждението на Паскал е добро, то няма практическа важност, тъй като някой, който не вярва, не може просто да реши истински да вярва. Трето възражение твърди, че дори ако можеше да решиш да вярваш, някой, който вярва в Бог, понеже мисли, че е добър облог, няма да получи безкрайната награда. Но днес искам да се фокусирам върху различно възражение. Това възражение е, че облогът на Паскал е твърде обширен и доказва абсурдни неща. Първо, забележи, че има някакъв шанс, ако посетиш църковна служба, да започнеш да вярваш и, без значение колко нисък е този шанс, стига да е ненулев, при безкрайната печалба, ако Бог съществува, същата структура на аргумента, даден преди, ще ни позволи да заключим, че очакваната стойност на посещаването на само една църковна служба е безкрайна. Вероятно това все още не изглежда твърде налудничаво, но забележи, че също има някакъв ненулев шанс, че ако утре сутрин отидеш на плажа точно по изгрев ще имаш религиозно преживяване и ще започнеш да вярваш. Същото е вярно за отиването на планина утре по изгрев или за качване на виенско колело, или за свирене на китара, или за миене на зъбите, или за всичко останало. За всяко възможно действие, което може да извършиш, има някаква вероятност да имаш религиозно преживяване и да започнеш да вярваш. По същия модел аргумент, даден преди, всяко възможно действие има безкрайна очаквана стойност, а това не може да е вярно. Първо, от това следва, че всяко възможно действие има една и съща очаквана стойност като всяко друго възможно действие и, следователно, няма причина да направим едно нещо вместо друго. Като виждаме абсурдността на това заключение, изглежда, че тази логическа линия трябва да греши някъде. Но ще оставя на теб да помислиш точно къде греши. Накрая ще опиша различна версия на облога на Паскал, която може да избегне някои от възраженията, споменати дотук. Има доказателства, че тази версия е по-близка до аргумента такъв, какъвто Паскал е целял да бъде. Започваме със същата първа предпоставка, че ако Бог съществува, ще е по-добре да вярваш, отколкото да не вярваш. Но втората предпоставка на този аргумент е различна. Тя твърди, че дори ако Бог не съществува, пак е по-добре да вярваш, отколкото да не вярваш. Следователно е по-добре да вярваш, без значение дали Бог съществува, или не. И, следователно, трябва да вярваш в Бог. Този аргумент лежи на много правдоподобен общ принцип, който казва, че ако без значение какъв е светът, ако резултатът от избирането на опция А ще е по-добър от резултата от избиране на опция В, тогава трябва да избереш опция А. Трудно е да спорим с това. Критичният въпрос за тази версия на облога на Паскал е дали втората предпоставка е вярна, дали е вярно, че дори ако Бог не съществува, пак е по-добре да вярваш, отколкото да не вярваш. Има някои предварителни резултати по психология, които предполагат, че вярващите, средностатистически, може да са по-щастливи от невярващите в определени аспекти, но данните все още не са категорични и може да има важни разлики между различни хора, различни култури и различни религии. Крайната присъда за тази версия на облога на Паскал ще трябва да почака за друг ден.