If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Философия с отворен достъп > Раздел 3

Урок 2: Политическа философия

Политическа философия: Първоначалната позиция

Лувел ни запознава с първоначалната позиция – идея на най-важния политически философ на 20-ти век, Джон Ролс. Първоначалната позиция е начин на разглеждане на това какво прави една институция или общество справедливо.

Говорител: д-р Лувел Андерсън, асистент по философия, Университет на Мемфис.
Създадено от Гаурав Вазирани.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Здравей, аз съм Лувел Андерсън и съм асистент по философия в университета в Мемфис. Днес ще говоря малко за една идея, наречена "Първоначалната позиция". Как ще създадеш общество, което е справедливо? Справедливостта е важна идея, която използваме, за да оценим социалните и политическите си институции, като съдилища, правителство, образователни и икономически системи. Както можем да видим от силните реакции на тези, които изглежда са били третирани несправедливо, наличието на справедливи социални и политически институции е жизненоважно за наличието на мирно общество. Например афроамериканците са провеждали маршове, били са пръскани с водни оръдия и убивани в различни периоди от историята на САЩ в името на справедливостта. Също така, тибетски монаси са се самозапалвали като протест срещу това, което са приемали за несправедливи или потиснически китайски политики. Както можем да видим, справедливостта е важна идея. Преди да обсъдим възможни начини за създаване на справедливо общество, трябва да имаме представа какво означава едно общество да е справедливо. Обсъждания за концепцията на справедливостта датират от много отдавна. Древногръцкият философ Платон например описал справедливостта като вътрешна хармония, тоест, частите на някакво нещо, да кажем, индивид или общество, да са подредени по правилния начин. За други справедливостта е важно свързана с идеи като равенство. Например Аристотел казва, че справедливостта е равенството. А други са свързвали справедливостта с идеята за това какво заслужава някой. Идеята за справедливост, върху която ще се фокусираме, сравнява справедливостта спрямо честността. Известният политически философ Джон Ролс измислил начин за развиване на принципи на справедливост, който разпределя преимущества и тежести, свързани с нашите социални и политически практики по начин, който е честен за всички части. Ролс въвежда един мисловен експеримент. Мисловният експеримент е инструмент, който използва въображението ни в помощ на разсъжденията за природата на нещата. В този мисловен ескперимент Ролс си представя свободни, взаимно незаинтересовани и рационални хора, които сядат и съзадават принципи за справедливост в начална ситуация, която е структурирана да е честна за всички участващи личности. Той нарича тази начална ситуация "Първоначалната позиция". Това, което прави ситуацията честна, е свързано с вида съображения, които представителите на тази Първоначална позиция могат да изтъкнат, когато разсъждават за принципите на справедливост. Например никой не може да настройва принципите егоистично, в полза на собствените си определени условия. Също така Ролс не позволява неща като естествено богатство или социални обстоятелства да са приемливи основи за облагодетелстване или ощетяване на хората. Уникална характеристика на Първоначалната позиция на Ролс е това, което можем да наречем епистемични ограничения за хората в тази ситуация. Думата "епистемични" тук просто се отнася до вида неща, които един човек може да знае. В първоначалната позиция хората, или нека ги наречем "агенти", не знаят нищо за себе си или за своята позиция в обществото. Те не знаят расата си, възрастта си, пола си, силата си, интелигентността или психологията си, талантите си, недъзите си или социалното си положение. Нито знаят гледните си точки за това какво приемат за ценно или важно в живота. Ролс нарича това условие "да си под воала на незнанието". Разбира се, участниците в първоначалната позиция не са напълно без знание. Те знаят фактите, които ни биват дадени от природни науки като биологията, и социални науки като психологията. Ролс вярва, че принципите на справедливостта, които участниците ще създадат в началната позиция под воала на незнанието ще са честни, просто понеже самата ситуация е поставена честно. По-рано споменах, че агентите в първоначалната позиция са взаимно незаинтересовани и рационални. Вероятно трябва да кажа още малко за какво означава това. Участниците са взаимно незаинтересовани, тъй като те са загрижени само да подкрепят собствените си интереси. Участниците в първоначалната позиция няма да бъдат накарани да пожертват собствените си интереси, за да облагодетелстват някой друг, нито ще опитат да поставят някой друг в неблагоприятна позиция поради завист или омраза. И решенията на участниците в първоначалната позиция са рационални по това, че използват най-ефективните методи, за да постигнат целите си. Да обобщим: Първоначалната позиция е честна ситуация, в която участници, които не знаят нищо определено за себе си, а само генерални факти, се съгласяват относно принципите на справедливостта, които ще се използват, за да решат как да създадем справедливо общество.