Използване на Кан Академия за домашна работа

Как да използваш клиповете, статиите и упражненията на Кан Академия за задаване на домашна работа.

Преглед

В този модел учителите използват Кан Академия като източник на задачи за домашна работа.
Оценяването на домашни задачи става по-бързо и по-удобно, отколкото с традиционните домашни работи на хартия. Учениците може да завършат домашните си на компютър или мобилно устройство, като изтеглят последната версия на приложението на Кан Академия.
Вариант 1: Упражнения. Учителите възлагат упражнения от Кан Академия като домашна работа. Учениците получават незабавна обратна връзка и допълнителни обяснения, необходими за завършването на упражненията.
Вариант 2: Видео, статии и упражнения. Учителите от Кан Академия задават видео и статии предимно за работа преди часа. Когато учениците влизат в час, те са готови да дискутират и упражняват концепциите, обхванати от тези източници. Учителите използват този модел, за да освободят повече време в клас за прилагане на наученото и упражнения по темите.

Кога се използва Кан Академия?

Предимно извън клас, 2–3 пъти седмично.

Какви задачи се възлагат обикновено

  • Съдържание за преговор
  • Учебно съдържание

Каква е честотата на заданията?

Ежедневна: Заданията обикновено отнемат около 30 минути. Замислени са за завършване в извънкласно време.
Ежеседмична: Учителите могат да изберат да зададат заданията от Кан Академия да се попълват през седмицата. Задачите обикновено са по-дълги от предишния вариант и може да отнемат 60–90 минути.

Как учителят избира темите, които да възложи

Учителите избират съдържание от текущия урок или създават персонализирано разпределение, въз основа на специфичните нужди на учениците.

Какво прави учителя със справките за възложените задачи?

  • Преди началото на часа в деня на предаване на домашната работа учителят преглежда колко от видеата и текстовите задачи са завършени.
  • Учителят може да показва справки за заданията от предходната вечер за преглед в часа.
Учителят разглежда справките за заданията, за да потърси:
  1. Ученици, които не отговарят на очакванията за 70% правилно изпълняване на задачата и се нуждаят от помощ по време на часа.
  2. Проблеми с упражненията, като нисък ръст на успеваемост, което би било целесъобразно да се обсъди в часа.
Зареждане