Речник на понятията в Кан Академията

Аватари: Картинки на герои, с които учениците персонализират профила си; учениците си избират аватара, който най-много им харесва, а печеленето на точки им позволява да отключат нови аватари.
Значки: стимули, които подтикват учениците да усвояват и практикуват умения, да завършват мисии, както и да участват позитивно и активно в общността на Кан Академия.
Код на класа: намира се в таблото на учителя, при отваряне на конкретен клас може да се види горе вдясно; уникален код, който се генерира автоматично при създаването на клас; учениците могат просто да се добавят към клас, като използват кода.
Учител: преподавател, родител и всеки човек, който използва Кан Академията, за да помага, подкрепя и наблюдава напредъка на учениците, които са го приели за свой учител.
Учителско табло: основното табло, от което учителят управлява класовете си, препоръчва упражняване на определени умения и следи напредъка на учениците: учителското табло помагат на учителя да проследи къде учениците прекарват своето време, какво ги затруднява и къде се справят отлично.
Точки за активност:  мерило за положените усилия в Кан Академията; точки се получават за различни учебни дейности като решаване на упражнения, гледане на клип или създаване на проект по програмиране, както и при активности като отговаряне на въпроси в общността на Кан Академията (важи за ученици над 13 години).
Упражнения:  100,000+ упражнения по математика, английска граматика и много други.
Manage Class: found in Coach Reports, where a teacher or coach adds makes changes to the class roster.
Mastery Challenges: a set of challenge questions that pull from various skills, requiring a student to demonstrate mastery of a skill after a period of rest from practicing the skill, in order to truly demonstrate mastery; taking Mastery Challenges is the only way for students to achieve the “Mastered” status level for each math skill.
Mastery Levels: struggling, needs practice, practiced, level one, level two, mastered.
Mastery System: the educational philosophy that Khan Academy follows in which students proceed to the next topic not in accordance with a fixed calendar, but only after they have completely mastered the necessary prerequisites.
Missions: some of Khan Academy’s grade levels and classes (e.g. 3rd Grade and Geometry) have associated math “missions” that allow students to learn at their own pace and require the mastery of skills before students may move on to the next higher order skill, all while earning energy points and badges as they master skills and complete missions.
Mission Warm-Up: a few questions at the beginning of each mission that helps Khan Academy figure out where to start students on the mission.
Profile: where a student goes to take pride in viewing all of their progress on Khan Academy! Provides a dashboard of: mission progress, points, badges, CS programs, community participation (for students 13 years, and older) and more.  Students also find their teacher or coach recommendations here.
Recommendations: mechanism for teachers and coaches to assign skills to a student or group of students.
Skill Progress: found in Coach Reports, a report that provides insight into each student’s mastery level on each skill, helping teachers and coaches identify which students need additional support.
Streak: we like to reward persistence!  Khan Academy rewards students with points for a streak of questions answered correctly, and continuous days of work.
Student Progress: found in Coach Reports, provides a report outlining a quick summary of each class as a whole, as well as the progress of each individual student.
Videos: Khan Academy has 13,000+ instructional videos, including 5000 math videos tightly aligned with the Common Core, covering early math to calculus and more.