Речник на понятията в Кан Академия

Аватари: Картинки на герои, с които учениците персонализират профила си; учениците си избират аватара, който най-много им харесва, а печеленето на точки им позволява да отключат нови аватари.
Значки: стимули, които подтикват учениците да усвояват и практикуват умения, да завършват мисии, както и да участват позитивно и активно в общността на Кан Академия. Разгледай всички страхотни значки оттук.
Код на класа: намира се в таблото на учителя, при отваряне на конкретен клас може да се види горе вдясно; уникален код, който се генерира автоматично при създаването на клас; учениците могат просто да се добавят към клас, като използват кода.
Учител: преподавател, родител и всеки човек, който използва Кан Академия, за да помага, подкрепя и наблюдава напредъка на учениците, които са го приели за свой учител.
Табло на учителя: основното място, от което учителят или менторът управлява класовете си, препоръчва упражняване на определени умения и следи напредъка на учениците: учителските справки помагат на учителя да проследи къде учениците прекарват своето време, какво ги затруднява и къде се справят отлично. Искаш да научиш повече за Учителските справки? Прочети тези полезни инструкции.
Точки за активност:  мерило за положените усилия в Кан Академия; точки се получават за различни учебни дейности като решаване на упражнения, гледане на клип или създаване на проект по програмиране, както и при активности като отговаряне на въпроси в общността на Кан Академия (важи за ученици над 13 години).
Упражнения:  100,000+ упражнения по математика, английска граматика и много други.
Управление на класа: намира се в таблото на учителя, където направените от учителя или ментора промени изменят данните за целия клас.
Предизвикателства за майстори: група трудни въпроси, които залагат на различни умения, изискващи от ученика да демонстрира майсторство след период на почивка от практическите упражнения по това умение, за да може наистина да демонстрира съвършенство. Поемането на Предизвикателства за майстори е единственият начин учениците да постигнат ниво "Майстор" за всяко математическо умение.
Нива на майсторство: прохождащ, трябва още практика, обучен, първо ниво, второ ниво, майстор.
Система на овладяване на знанията: образователната философия, следвана от Кан Академия, при която учениците продължават със следващия урок не съобразно фиксирана дата, а едва, когато са владели напълно необходимите предварителни стъпки.
Мисии: някои от образователните нива и класове на Кан Академия (например, 3-и клас и геометрия) са асоциирани с математически “мисии”, които позволяват на учениците да учат със свое собствено темпо и изискват овладяването на определени умения преди учениците да преминат към следващото умение, от по-висока степен и всичко това, докато трупат точки за активност и значки, овладявайки умения и изпълнявайки мисии.
Загрявка за мисията: няколко въпроса в началото на всяка мисия, които ориентират Кан Академия на какъв етап от мисията да включи учениците.
Профил: мястото, където ученикът отива, за да се почувства горд като разглежда своя напредък в Кан Академия! Съдържа табло с: напредък в мисията, точки, значки, CS програми, участие във форуми (за ученици, навършили 13 години) и др.  Учениците могат да намерят тук и препоръките на своя учител или ментор.
Препоръки: механизъм, по който учителите и наставниците възлагат задачи на своя ученик или група от ученици.
Напредък с умението: може да се открие в раздела Учителски отчети (Coach Reports) - справка, която дава поглед отвътре за нивото на знания, до което е достигнал всеки ученик за всяко умение и помага на учителите и менторите да идентифицират учениците, които се нуждаят от допълнителна помощ.
Поредица от въпроси: обичаме да поощряваме упоритостта!  Кан Академия поощрява учениците за получени точки от верни отговори на поредица от въпроси и работа в продължение на няколко последователни дни.
Напредък на ученика: може да се види от конкретния клас от Таблото на учителя, представлява обобщена справка за всеки клас като цяло, както и за напредъка на всеки отделен ученик.
Видеа: В Кан Академия има 13,000+ видеоурока, включително 5000 видеоклипа по математика, които са съобразени с държавните стандарти на САЩ и покриват материала от предучилищна до висша математика и др.
Зареждане