Мотивиране на различни типове ученици

Тъй като различните деца учат по различен начин, те се възползват от различни типове помощ. Ето няколко примера, които могат да Ви дадат няколко идеи!

Високо мотивирани ученици

Позволете на вашите силно мотивирани ученици сами да избират съдържанието на това, което учат и да го правят в удобно за тях време по удобен за тях начин. Тези ученици много често, чрез Кан Академи, прогресират с невероятна скорост!
Обяснявайки, какво учат или преподават на другите, тези студенти могат да подсилят своето собствено разбиране.

Незаинтересовани ученици

Ако даден ученик изпитва трудности да се съсредоточи върху Кан Академия, опитай с помощта на награди или похвали да насърчиш позитивно отношение към ученето и добра работна етика. Използвай учителските доклади, за да зададеш подходящи цели и да отпразнуваш всеки малък успех. Например ако забележиш, че ученик е овладял определено умение, обърни им внимание върху това и ги похвали за постижението. Друго нещо, което би могло да помогне, е ученикът да добави приятели или членове на семейството като учители, така че и те да наблюдават напредъка на ученика и да го хвалят за постиженията.
Често срещана причина учащият се да загуби интерес към учебния материал е, че той е или много лесен или прекалено труден за него. Ако това се случи, помогни му да намери такъв, който е подходящ за неговото ниво.

Зависими обучаващи се

В случай, че учащ се се обучава прилежно, но често търси помощ или се чувства несигурен в отговорите си, препоръчай му да чете кратките съвети и да гледа предложеното видео преди да търси напътствие. Насърчавай учащия се сам да проверява своята работа и да изпраща окончателните си отговори тогава, когато се чувства готов.

Възпитаване на позитивна нагласа за растеж

Ние от Кан Академия твърдо вярваме, че всеки може да научи всичко. Съществуват научни доказателства, че нервните връзки нарастват и стават по-здрави колкото повече сили влагаш в учене и коригиране на грешките си. Резултатите от изследването на професора от Станфорд Карол Дуик и нейните колеги показват, че учениците с позитивна нагласа за учене и израстване—това е убеждението, че интелигентността не е просто нещо, което имаш по рождение—имат повече успехи от тези с негативна мисловна нагласа. Обучението на учениците по тази концепция има потенциала да ги направи по-упорити, по-позитивни и по-успешни в тяхната кариера и ежедневен живот.

По-долу има учебен план и инструменти, които учителите могат да използват в обучението на техните ученици. Като учител или ментор можеш свободно да използваш някои от тези идеи в обучението на твоите ученици.
  • Учебен план, ориентиран към позитивна нагласа за растеж
    Този учебен план беше създаден в сътрудничество между Кан Академия и PERTS - изследователският център към Университета в Станфорд за академичните нагласи.  Той включва дейности, видеа и връзки към полезни ресурси.  Можеш свободно да адаптираш и редактираш предлаганите дейности, за да ги съобразиш с потребностите на твоите ученици!
  • Инструменти за обучение на центъра PERTS
    На този уебсайт ще откриеш множество ресурси за учители, които те могат да използват в обучението на техните ученици, включително видеа, уроци, дейности и други.
Зареждане