Motivating different types of learners

Тъй като различните студенти учат по различен начин, те се възползват от различни типове помощ. Ето няколко примера, които могат да ви дадат няколко идеи!

Високо мотивирани ученици

Позволете на вашите силно мотивирани ученици сами да избират съдържанието на това, което учат и да го правят в удобно за тях време по удобен за тях начин. Тези ученици много често, чрез Кан Академи, прогресират с невероятна скорост!
Обяснявайки, какво учат или преподават на другите, тези студенти могат да подсилят своето собствено разбиране.

Незаинтересовани учащи се

Ако даден учащ се изпитва трудности да се съсредоточи върху Кан Академи, използвайте награди или устни похвали за да насърчите позитивно отношение към ученето и стабилна работна етика. Усилете ефекта на вашите доклади на обучаващ, за да зададете подходящи цели и да отпразнувате всеки малък успех. Например, ако забележите, че учащ се е постигнал напредък в определено умение използвайки Хан Академи, обърнете му внимание върху това и го похвалете за това му постижение. It may also be beneficial to have the learner add other friends or family members as coaches so that these people can also monitor the learner’s progress and congratulate them.
Често срещана причина учащият се да загуби интерес към учебният материал е, че той е или много лесен или прекалено труден за него. Ако това се случи, помогнете му да намери такъв, който да е подходящ за неговото ниво.

Зависими обучаващи се

В случай, че учащ се се обучава прилежно но често търси помощ или се чувства несигурен в отговорите си, наблегнете му на това да чете кратките съвети и да гледа предложеното видео преди да търси напътствие. Насърчавайте учащият се сам да проверява своята работа и да предава окончателните си отговори тогава, когато се чувства готов.

Teaching the growth mindset

At Khan Academy, we strongly believe that anybody can learn anything. There’s scientific evidence that neural connections grow and become stronger the more you struggle with learning and correct your mistakes.  Based on research by Stanford Professor Carol Dweck and her colleagues, we know that students with a growth mindset—the belief that intelligence is not just something that you are born with—have higher levels of success than those with a fixed mindset. Teaching your students about this concept has the potential to make them grittier, more positive, and more successful in their careers and everyday lives.

Below is a lesson plan and a kit for teachers to use with their students. As a parent or mentor, feel free to use some of these ideas with your own students.
  • Growth Mindset Lesson Plan
    This plan was created as a collaboration between Khan Academy and PERTS, Stanford's research center on academic mindsets.  It includes activities, videos, and links to helpful resources.  Feel free to adapt and edit the activities provided to meet the needs of your students!
  • MindsetKit by PERTS
    This website houses a variety of resources for teachers to use with their students, including videos, articles, activities, and more.