Основно съдържание

Въведение в ползването на Кан Академия в класната стая

Кратко описание на четирите най-популярни модели за прилагане на Кан Академия, които учителите използват.