Основно съдържание

Стратегии за ангажиране и мотивиране на учениците в Кан Академия

Описание на начините, по които можем да мотивираме учениците да учат и да се упражняват в Кан Академия.