Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Наука

Биологична библиотека

Биологията е изучаване на живота.

Химична библиотека

Chemistry is the study of matter and the changes it undergoes.

Библиотека по физика

Physics the study of matter, motion, energy, and force.

Астрономия и космология

Вселената е огромна, наистина огромна. В този раздел на Кан Академия ще научиш за изумителните мащаби на времето и пространството. Ще преминем от тектоничните плочи на Земята чак до галактиките, а и отвъд тях.

Здраве и медицина

Светът на медицината изглежда доста сложен и объркващ. Пациентите, техните семейства и даже студентите, изучаващи медицина, понякога се затрудняват от огромния брой термини и сложните обяснения. Надяваме се, че ще направим света на медицината малко по-достъпен за теб. Разгледай нашите материали! Предлаганите видео уроци, обаче, не трябва да се възприемат като медицински съвети и са създадени само с учебна цел. Те не могат да заместят преглед от квалифициран лекар, поставянето на диагноза и предписването на лечение. Винаги търси съвет от квалифициран медицински специалист във връзка с всички въпроси, които може да имаш относно твоето здравословно състояние. Никога не пренебрегвай професионалния медицински съвет и не отлагай търсенето му заради информация, която си прочел(а) или видял(а) в Кан Академия.

Физика за напреднали/колеж 1

Въвеждащ курс по физика на колежанско ниво, който изисква знания по алгебра. Разглежда теми като Нютонова механика (включително ротационно движение); работа, енергия и мощност; механични вълни и звук; и въведение в прости електрически вериги. Този курс е последван от AP®︎ Физика 2.

Физика за напреднали/колеж 2

Уводен курс по физика (ниво колеж), в който се използва алгебра, и съдържа теми като статика и динамика на флуидите; термодинамика и кинетика; pV-диаграми и вероятности; електростатика; електрически вериги и кондензатори; магнитни полета; електромагнетизъм; физична и геометрична оптика и още много други.

Физика – 7. клас (България)

Учи физика за 7. клас в Кан Академия по българската учебна програма! Съдържанието е наредено спрямо учебните програми, публикувани от Министерството на образованието и науката.

Физика – 9. клас (България)

Учи физика за 9. клас в Кан Академия по българската учебна програма! Съдържанието е наредено спрямо учебните програми, публикувани от Министерството на образованието и науката.

Физика – 10. клас (България)

Учи физика за 10. клас в Кан Академия по българската учебна програма! Съдържанието е наредено спрямо учебните програми, публикувани от Министерството на образованието и науката.

Физика – 11. клас (България)

Учи физика за 11. клас в Кан Академия по българската учебна програма! Съдържанието е наредено спрямо учебните програми, публикувани от Министерството на образованието и науката.

Биология за напреднали/колеж

Курсът по биология за напреднали съдържа видео уроци, статии и тестове с въпроси с избираем отговор, съобразени с изискванията за ниво колеж. Преговори основите на биохимията, клетъчната биология, генетиката, еволюцията и екологията и развий умения за научно мислене, докато изучаваш науките за живота.

Екология

В този курс ще се запознаеш с теми като основите на екосистемите, биоразнообразието, популациите, земните системи и ресурси, използването на земята и водата, енергийните ресурси и потреблението, замърсяването и глобалната промяна.

Кратко въведение в биологията

Биологията, определена като научно изследване на живота, е невероятно широко и разнообразно поле. В много отношения тя е толкова калейдоскопична и богата колкото самите живи организми. Биолозите изучават живота в различни мащаби: от клетки до организми и цели екосистеми. Започнете своето собствено пътешествие в биологията тук!
Започни да учиш

Кратко въведение в биологията

Биологията, определена като научно изследване на живота, е невероятно широко и разнообразно поле. В много отношения тя е толкова калейдоскопична и богата колкото самите живи организми. Биолозите изучават живота в различни мащаби: от клетки до организми и цели екосистеми. Започнете своето собствено пътешествие в биологията тук!
Започни да учиш

Кратко въведение във физиката

Физиката е наука за основните закони, които управляват физическия свят около нас. Ще започнем от разглеждане на самото движение. След това ще изучаваме различните сили, инерцията, енергията и много други понятия различни физични ситуации. За да разберете по голяма част от материала, ще са ви необходими солидни знания по алгебра, както и тригонометрия на начално ниво.
Започни да учиш

Кратко въведение във физиката

Физиката е наука за основните закони, които управляват физическия свят около нас. Ще започнем от разглеждане на самото движение. След това ще изучаваме различните сили, инерцията, енергията и много други понятия различни физични ситуации. За да разберете по голяма част от материала, ще са ви необходими солидни знания по алгебра, както и тригонометрия на начално ниво.
Започни да учиш

Кратко въведение в химията

Ще мокрием материала през първата година в гимназиален или колежен уводен курс
по обща химия. Може за първи път да изучавате химия, но е много вероятно да имате вече доста познания по химия вследствие заобикалящия ви свят. Ще се научим как да даем обяснение на природните феномени като използваме атоми, които изграждат всяка материя и как атомите си взаимосейдтват. По принцип, изучаването на химия е като да гледаш през телескоп!
Започни да учиш

Кратко въведение в химията

Ще мокрием материала през първата година в гимназиален или колежен уводен курс
по обща химия. Може за първи път да изучавате химия, но е много вероятно да имате вече доста познания по химия вследствие заобикалящия ви свят. Ще се научим как да даем обяснение на природните феномени като използваме атоми, които изграждат всяка материя и как атомите си взаимосейдтват. По принцип, изучаването на химия е като да гледаш през телескоп!
Започни да учиш