If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Моментна скорост от графики

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Една маймуна се катери вертикално по лоза. Движението ѝ е дадено на следната графика на вертикалната ѝ позиция y като функция на времето t.
Графика на y (в метри) като функция на t (в секунди), която започва в 6 m и 0 s и намалява линейно до 2 m и 4 s, стои константна със стойност 2 m от 4 s до 7 s, нараства линейно до 5 m от 7 s до 9 s и стои константна до 10 s.
Каква е моментната големина на скоростта на маймуната в момента t=5 s?
Избери един отговор: