If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Физика – 8. клас (България)

Курс: Физика – 8. клас (България) > Раздел 1

Урок 4: Кинематични формули и свободно падане

Формули за движение в едно измерение

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Дете издухва листо право нагоре във въздуха. Листото достига височина 1, comma, 0, start text, m, end text над първоначалната си височина, като се движи с постоянно ускорение от 1, comma, 0, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction нагоре.
Колко време е трябвало на листото да се премести с 1, comma, 0, start text, m, end text?
Нека изчислим това, като използваме координатна система, в която нагоре е положително.
Закръгли отговора си до втората значеща цифра.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
start text, s, end text
Заседна ли?
Заседна ли?